Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mamy Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie

Główna treść

Mamy Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie

28 kwietnia w Łobzowie, w budynku miejscowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, oddano do użytku Centrum Turystyki i Rekreacji. Nowa placówka powstała kosztem 1.998.362,97 zł. brutto. Na zadanie „Rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie” Gmina Wolbrom otrzymała dotację w wysokości 350 tys. zł. przyznaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Po udzieleniu błogosławieństwa i poświęceniu pomieszczeń obiektu przez dziekana, ks. Zbigniewa Lutego nastąpiła ceremonia oficjalnego otwarcia placówki. Do asysty w przecięciu wstęgi, Burmistrz Adam Zielnik poprosił Wicewojewodę Małopolskiego Zbigniewa Starca, Dyrektor LGD Nad Białą Przemsza Barbarę Nowakowską-Mossór, Radnego Rady Miejskiej Zdzisława Pasicha, Sołtys Leokadię Maślisz, Prezesa WZWKGKiM Andrzeja Ducha, Prezesa OSP Aleksandra Maślisza oraz Przewodniczącą KGW Barbarę Wołkowską
Następnie, Burmistrz Zielnik zaprosił licznie zgromadzonych w sali konferencyjnej gości do obejrzenia prezentacji dotyczącej powstania Centrum Turystyki oraz inwestycji drogowych wykonanych na terenie wolbromskiej gminy w 2018 roku. 
– Chciałbym, aby Państwo mieli świadomość, że ta wielka ofensywa drogowa, która miała miejsce w ubiegłym roku i kontynuowana jest w bieżącym, nie byłaby możliwa, gdyby nie cały łańcuszek osób dobrej woli. Nie ma z nami dzisiaj Pana Wojewody Piotra Ćwika, jest Pan Wicewojewoda Zbigniew Starzec. Szanowni Państwo, chcę i bardzo mi na tym zależy, abyście o tym wiedzieli i o tym pamiętali, że tych wielkich inwestycji drogowych by nie było, gdyby nie pomoc i zaangażowanie i poświęcenie Pana Wojewody Piotra Ćwika. Dlatego korzystając z okazji, pragnę na Pana ręce złożyć podziękowania dla swojego Szefa – powiedział burmistrz Adam Zielnik, po czym Wicewojewodzie Starcowi przekazał dla Wojewody Ćwika symboliczną statuetkę w kształcie drogi.
Tym samym wyróżnieniem nadanym w dowód podziękowania za okazaną pomoc i wspieranie rozwoju Gminy Wolbrom, Adam Zielnik uhonorował Piotra Gamrota – Członka Zarządu Rady Powiatu. 
Kontynuując ceremonię, burmistrz przystąpił do wręczenia podziękowań za okazaną pomoc i wspieranie rozwoju Gminy Wolbrom dotyczących powstania Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie. 
Statuetką w kształcie makiety zmodernizowanego budynku remizy, w której znalazło podwoje Centrum Turystyki i Rekreacji została uhonorowana Dyrektor LGD „Nad Biała Przemszą” Barbara Nowakowska-Mossór oraz Prezes Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej S.A. Andrzej Duch

Zabierając głos Radny Rady Miejskiej w Wolbromiu Zdzisław Pasich, zwrócił uwagę, że warto pamiętać również o osobach, które codziennie czuwały nad budową, mając na myśli m.in. pracowników Wydziału Inwestycji UMiG oraz pracownika WZWKGKiM – sąsiedzie z Zaogrodzia,  Robercie Noconiu. Zwracając się do Wicewojewody, Zdzisław Pasich powstała przy szkole jak najszybciej . Wyraził jednocześnie nadzieję, że Wicewojewoda w tym dziele pomoże, albowiem jak zauważył radny, po raz pierwszy pojawił się w Łobzowie włodarz, który zadeklarował swoją pomoc nie jako urzędnik, ale jako człowiek.Nie zabrakło podziękowań także dla samego gospodarza Gminy – Adama Zielnika. Z podziękowaniami za nowe inwestycje w Łobzowie i okolicy oraz z życzeniami dalszych sukcesów, i bukietem kwiatów, podążyli przedstawiciele mieszkańców Łobzowa: Leokadia Maślisz, Barbara Wołkowska, Aleksander Maślisz oraz Zdzisław Pasich
Część oficjalną uroczystości zakończyło zwiedzanie oddanych pomieszczeń przez blisko 200 przybyłych na uroczystość gości. Wśród nich nie zabrakło radnych gminnych na czele z Przewodniczącym RM Bartłomiejem Żurkiem, radnych powiatowych, przedstawicielek z KGW oraz przedstawicieli z jednostek OSP z terenu MiG Wolbrom, dyrektorów szkół, sołtysów i in. 
Przypomnijmy. 
Rozpoczęte w 2018 roku prace objęły budynek remizy w kierunku północnym, na dwóch kondygnacjach. Rozbudowano zaplecze kuchni, a na ostatniej kondygnacji wykonano taras widokowy.  W przyziemiu, dobudowane zostało magazynowe zaplecze kuchni.  Z myślą o osobach niepełnosprawnych, obok klatki schodowej prowadzącej do poddasza, do komunikacji zamontowana została winda osobowa. Przebudowie uległ cały dach. W poddaszu, obok tarasu, znalazły się wolne pomieszczenia m.in. biblioteki z czytelnią, izby pamięci, świetlicy czy siłowni o pow. 80 m2. Przy wschodniej elewacji budynku powstała wieżyczka z syreną lub symbolicznie zamontowanym dzwonem.  
Nowa placówka przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru, tworzenia nowych form zagospodarowania czasu wolnego, promocji wypoczynku oraz zdrowego trybu życia.

Wśród najważniejszych inwestycji drogowych w 2018 roku znalazły się:- Tzw. Adamczykówka – czyli modernizowany po ponad 40 latach, blisko 6 km odcinek drogi łączącej Łobzów z Jeżówką. Droga uzyskała: gładką jak stół nawierzchnię, nowe wjazdy, wiaty autobusowe, oświetlenie uliczne oraz rowy odwadniające. Inwestycję przeprowadzono kosztem 5.094.912,16 zł. brutto, w tym 2,5 mln. zł. dotacji od Wojewody  Małopolskiego. 
– Tzw. Powodziówki.
Dzięki największej w historii Wolbromia, jednorazowej dotacji z tzw. „powodziówek” w wysokości: 2.850.000,00 zł. wyremontowano aż 7 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 7,4 km !

  1. DOMANIEWICE – odcinek 2200 metrów,
  2. KĄPIELE WIELKIE – Przeczna Droga – odcinek 895 metrów,
  3. ŁOBZÓW-MIECHÓWKA- odcinek 1185 metrów,
  4. WIERZCHOWISKO/BRZOZÓWKA – odcinek 1200 metrów,
  5. WIERZCHOWISKO – Na Cieplonkę – odcinek 560 metrów,
  6. JEŻÓWKA – od torów do WIERZCHOWISKA – Marianowa – odcinek 817 metrów,
  7. JEŻÓWKA- odcinek 565 metrów.

Ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodziówki), MSWiA przyznało promesę także Powiatowi Olkuskiemu na modernizację tzw. Kąpiołkówki – czyli drogi powiatowej na odcinku Strzegowa-Kąpiołki-Kąpiele Wielkie. Dzięki wzorcowej współpracy Gminy Wolbrom z Powiatem Olkuskim, w 2017 roku wyremontowano 1700 metrowy odcinek od Kąpiel, aż do zakrętu w Kąpiołkach. Natomiast w 2018 roku zakończono modernizację II etapu – czyli 1125 metrowego odcinka Kąpiołki-Strzegowa. Tym samym, dzięki dotrzymaniu słowa przez Burmistrza Zielnika przejazd przez Kąpiołki odbywa się już w cywilizowany sposób.
Inwestycje drogowe zrealizowano ze środków Województwa Małopolskiego, Powiatu Olkuskiego oraz Gminy Wolbrom. 

GALERIA ZDJĘĆ