Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mamy dotację 1,4 mln złotych na e-usługi geodezyjne

Główna treść

Mamy dotację 1,4 mln złotych na e-usługi geodezyjne

Wolbromski urząd jest jedną z nielicznych jednostek gminnych realizujących, ku wygodzie mieszkańców, zadania geodezyjne przypisane do kompetencji starostw powiatowych. Dzięki temu mieszkańcy nie muszą jeździć do Olkusza, by tam załatwiać sprawy. Ale to jeszcze nic. Na mieszkańców naszej gminy czekają kolejne wygody, bo dokumenty geodezyjne będzie można uzyskać bez wychodzenia z domu. Niedawno Burmistrz Adam Zielnik podpisał umowę na 1,4 mln zł. na dofinansowanie zadania e-usługi w geodezji. Na zmianę ułatwiającą „życie” mieszkańcom gminy Wolbrom należy jednak trochę poczekać. W ciągu czterech lat 2017-20, dzięki realizacji zadania pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Miasta i Gminy Wolbrom” powstanie elektroniczna baza zasobów geodezyjnych obejmująca teren całej gminy. Tym samym, Wolbrom dołączy do nielicznych miast w kraju, w których będą funkcjonować tak nowoczesne usługi geodezyjne. Plan przewiduje, utworzenie specjalistycznej witryny internetowej zawierającej kompletne dane dotyczące nieruchomości gruntowych z terenu gminy Wolbrom. Koszt utworzenia tego portalu oszacowano na ok 1,5 mln zł i zostanie praktycznie w 100 procentach pokryty ze środków zewnętrznych. 90 proc. pochodzi ze środków unijnych rozdzielanych przez województwo na rozwój informatyzacji administracji publicznej, a pozostałe 10 % stanowić będzie wkład własny gminy, który również pozyska się ze środków pozabudżetowych. Zakończenie prac nad tą bardzo skomplikowaną elektroniczną bazą danych planowane jest na rok 2020.        – Projekt do którego przystąpi gmina Wolbrom polega między innymi na tym, że wszystkie papierowe archiwa geodezyjne urzędu zostaną zeskanowane w bardzo dobrej jakości a ich zakresy naniesione na mapy, które po zakończeniu prac będą dostępne w specjalnym internetowym „sklepie” – mówi forsujący od lat projekt digitalizacji gminnych zasobów geodezyjnych Leszek Zygmunt – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. – Dostęp do danych będzie posiadał każdy właściciel nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami i po uiszczeniu obowiązującej opłaty. Płatności będzie można dokonać także w sposób elektroniczny. Gotowy rejestr danych ma być na bieżąco uaktualniany, również o informacje dotyczące już istniejącej i powstającej w gruncie nowej infrastruktury technicznej. Ułatwi to bardzo planowanie różnych inwestycji, ponieważ w jednym miejscu będzie można znaleźć dane nie tylko o granicach poszczególnych działek, ale także np. o istniejących w terenie sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych czy gazowych wraz z dokładnymi o nich danymi – wyjaśnia naczelnik.    Burmistrz Adam Zielnik nie kryje swojego zadowolenia z dotacji. – Wejdziemy tym projektem w XXI wiek. Najbardziej cieszy mnie to, że jako jedyna gmina w Małopolsce, będziemy mieli kompleksową ofertę i ułatwienia zarówno dla naszych mieszkańców, jak i inwestorów, którym jednym kliknięciem myszki będziemy mogli przedstawić kompleksową ofertę inwestycyjną z pełnymi danymi gruntu i uzbrojenia. Oczywiście należy podkreślić zasługi dla całego projektu wielkich przyjaciół Ziemi Wolbromskiej: Zarządu Województwa na czele z Panami Marszałkami: Jackiem Krupą i Grzegorzem Lipcem oraz dla Pana Starosty Olkuskiego Pawła Piasnego, który „wychodził” kwoty dotacji. Jest to kolejny przykład modelowej współpracy Miasta i Gminy Wolbrom z Powiatem Olkuskim. Zgoda buduje – podsumował z radością burmistrz.