Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mamy dotację na remizy

Główna treść

Mamy dotację na remizy

Została rozstrzygnięta tegoroczna edycja konkursu pn. „Małopolskie Remizy”. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach projektu, który ma na celu przede wszystkim poprawę warunków pracy strażaków w Małopolsce, wyremontowane zostaną kolejne dwie remizy z terenu Gminy Wolbrom. Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 138 wniosków zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie konkursu.

Samorząd Województwa Małopolskiego od lat podejmuje działania na rzecz polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan. W ramach realizowanego od 2009 roku konkursu „Małopolskie Remizy”, gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace budowlane w remizach OSP. Do tej pory udało się zmodernizować 420 małopolskich remiz.

Przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki finansowe na realizację zadań konkursowych wpływają na polepszenie warunków organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej.

W bieżącym roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich złożonych wniosków w ramach konkursu, w wysokości 80% wnioskowanych kwot dotacji.    W naszej gminie dwa sołectwa: w Porębie Górnej i Załężu otrzymają dotację w wysokości po 40 tys. na modernizację remiz. Przyznane w tym roku środki pieniężne będą służyły na remont remiz i polepszenie warunków pracy strażaków. Pamiętajmy, że strażacy każdego dnia odgrywają ogromną rolę w sytuacjach kryzysowych, gdy narażając swoje życie niosą pomoc mieszkańcom. Dlatego właśnie władze Gminy Wolbrom chętnie wspierają wszelakie działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Greta Fałda