Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mamy ponad 10 mln. zł. na Gołaczewiankę. Burmistrz podpisał umowę dotacji

Główna treść

Mamy ponad 10 mln. zł. na Gołaczewiankę. Burmistrz podpisał umowę dotacji

W poniedziałek 21 marca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w obecności posłów: Filipa Kaczyńskiego i Rafała Bochenka oraz wojewodów: Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego i Ryszarda Pagacza – Wicewojewody Małopolskiego odbyła się oficjalna ceremonia uroczystego podpisania umów dotacji na zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W uroczystości nie zabrakło Burmistrza Adama Zielnika, który podpisał umowę na dotację w wysokości 10.148.607 zł. na przebudowę tzw. Gołaczewianki, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000 do km 5+000 w miejscowości Gołaczewy i Chełm, Gmina Wolbrom”.

Chodzi tu o 5 kilometrowy odcinek byłej drogi powiatowej, prowadzącej od DW 783 w Gołaczewach do DW 794 w Chełmie, którą burmistrz Adam Zielnik przejął do zasobu dróg gminnych od Powiatu Olkuskiego z dniem 01.01.2022r. (Uchwała Nr XL/350/2021 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi powiatowej nr 1123K Chrząstowice – Poręba Górna na odcinku Gołaczewy – Chełm, tj. od km 0+000 do km 5+007).

Ogólna wartość projektu opiewa na 16.914.345,21 zł. a deklarowany wkład własny Gminy Wolbrom wynosi: 6.765.738,21 zł. Okres realizacji zadania to: 01.02.2022 – 30.05.2024.

Na „Gołaczewiankę” trzymaliśmy ponad 10 mln. Gmina dokłada prawie 7 mln zł. Dlatego składam serdeczne podziękowania dla: Pana Ministra Jacka Osucha – Wiceministra Sportu i Turystyki oraz Pana Wojewody Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego, jak również dla Panów Marszałków: Ryszarda Terleckiego i Wicemarszałka Senatu Marka Pęka – dziękuje Burmistrz Adam Zielnik.

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego wyniesie 202,7 mln zł:

• 90 mln zł na zadania powiatowe,

• 112,7 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 180 zadań: 45 powiatowych i 135 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 272 kilometrów dróg: 147 km powiatowych i 125 km gminnych.

Liderami w wysokości dofinansowania pośród gmin są Bukowno na budowę drogi gminnej w tej miejscowości (prawie 23,8 mln zł), miasto Nowy Sącz na rozbudowę ul. Jana Pawła II (ponad 15,6 mln zł) oraz Wolbrom na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołaczewy i Chełm (ponad 10,1 mln zł).

W skali powiatów największe dofinansowanie spośród powiatów otrzymał powiat krakowski na remont drogi powiatowej nr 2124K w miejscowościach: Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica (prawie 8 mln zł), powiat nowotarski na rozbudowę drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica (prawie 6,7 mln zł) oraz powiat olkuski na przebudowę drogi powiatowej 1074K w miejscowości Żurada (prawie 6,3 mln zł).

Warto przypomnieć, iż na liście rezerwowej znalazł się wniosek o kwotę dotacji w wysokości 1.406.416 zł. na zdanie „Remont drogi gminnej 120587K w km od 1+450 do km 2+950 w miejscowości Chełm i Zasępiec. Gmina Wolbrom”. Całość zadania: 2.344.026,87 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.