Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mamy ponad 3 miliony dotacji na ścieżki rowerowe!

Główna treść

Mamy ponad 3 miliony dotacji na ścieżki rowerowe!

W ramach Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” Gmina Wolbrom z powodzeniem aplikowała do Marszałka Województwa Małopolskiego o dotację na ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wniosek na zadanie pn: Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego, został wybrany do dofinansowania jako jeden z trzech w Województwie Małopolskim, a w subregionie Małopolski Zachodniej jako jedyny.

Tym samym Gmina Wolbrom w partnerstwie z Gminą Klucze oraz Gminą Olkusz stworzy szlak rowerowy dzięki dofinansowaniu UE w ramach RPO Województwa Małopolskiego w wysokości 3 134 704,46  zł. dotacji. Koszty całości zadania wyniosą  6 481 546,72 zł. i obejmą na terenie naszej gminy wybudowanie między innymi 23,7 kilometrowej trasy ścieżki rowerowej, która łączyłaby się ze ścieżką wokół Zalewu Wolbromskiego.
Zgodnie z opracowaną na zlecenie burmistrza Adama Zielnika koncepcją zagospodarowania obszaru zalewu przez Biuro Projektowe „MAM projekt”, obszar opracowania o  powierzchni  41990 m2 został podzielony na trzy tereny:  o profilu społecznym- strefa aktywności pasywnej, aktywności lądowej i aktywności wodnej. 

 1.  Tereny o profilu społecznym- strefa aktywności pasywnej:
  • zielona plaża (do swobodnego wykorzystywania tj. wypoczynek rodzinny, piknikowanie, gry zespołowe)
  • taras nadwodny
  • wydzielone miejsca na paleniska, wiaty, altany
  • ławki piknikowe, leżaki
  • sezonowa mała gastronomia
 2. Teren aktywności lądowej:
  • trasy dla wrotkarzy
  • ścieżki dla biegaczy z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu (nierówności, korzenie itp.)
  • trasa spacerowa
  • pomost nad mokradłami (punkt edukacyjny naturalne i dekoracyjne siedlisko wodne)
  • zagospodarowanie istniejące ( plac zabaw, siłownia zewnętrzna)
 3. Tereny aktywności wodnej:
  • stanowiska dla wędkarzy
  • pomost do wędkowania
  • przystań wodna z wypożyczalnią sprzętu wodnego.

Na całej długości ścieżek przy zalewie projektowane są ławki, kosze oraz oświetlenie zwiększające komfort użytkowania porą wieczorową energooszczędnymi oprawami ulicznymi, w części zielonej plaży oraz wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego oprawy dekoracyjne parkowe. Cały obszar byłby objęty monitoringiem i WiFi. Łączna długość ścieżek dla wrotkarzy wyniosłaby około 2400 m, a łączna długość ścieżek dla biegaczy 3 kilometry. 

Terenu wokół zalewu, jak i reszta trasa ścieżek posłużą mieszkańcom do codziennych spotkań i wypoczynku w każdej grupie wiekowej.
– Pragnę serdecznie podziękować nowemu Zarządowi Województwa Małopolskiego w osobach Panów i Pań Marszałków: Witold Kozłowski, Łukasz Smółka, Tomasz Urynowicz, Marta Malec-Lech, Anna Pieczarka za rozpoczętą z przytupem współpracę z MiG Wolbrom. Gorące podziękowania i gratulacje składam także Naszej LGD „Nad Białą Przemszą”, na czele z Panią Barbarą Nowakowską-Mossór. Dzięki Wam uda się zrealizować kolejną potrzebną społeczeństwu inwestycję – ocenił zadowolony z podjętej uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego burmistrz Wolbromia, Adam Zielnik.