Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mamy prawie 4 mln. zł. na ośrodek w Jeżówce!

Główna treść

Mamy prawie 4 mln. zł. na ośrodek w Jeżówce!

Kolejne miliony dofinansowania na inwestycje napłyną do budżetu gminy. Nasz projekt „Świetlica marzeń” w ramach Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” został wybrany przez Marszałka do dofinansowania. Wkład Gminy Wolbrom ograniczy się jedynie do udostępnienia pomieszczeń. Projekt „Świetlica marzeń” realizowany będzie od 01.01.2018 do 31.12.2020 roku. Placówka Wsparcia Dziennego powstanie przy Lokalnej Grupie Działania Nad Białą Przemszą, o zasięgu Gminy Wolbrom.Obejmie on 180 osób – dzieci i młodzież oraz min. 126 rodziców/opiekunów przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Celem programu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego, która będzie funkcjonowała jeszcze przez okres 3 lat po zakończeniu projektu. W ramach projektu 100% dzieci przejdzie przez diagnozę potrzeb i w oparciu o Indywidualny Plan Rozwoju otrzyma wsparcie w postaci zajęć w formie opiekuńczej tj. pomoc w nauce, zabawę, sport i opiekę oraz zajęcia rozwojowe od artystycznych, poprzez języki obce i szkolenia IT po asertywność i przedsiębiorczość. Dodatkowo odbywać się będą wspólne wyjścia i wycieczki. Zgodnie z diagnozą potrzeb Urzędu Pracy otrzymają również wsparcie w formie specjalistycznej. Dodatkowo w Placówkę Wsparcia Dziennego zostaną włączeni rodzice, którzy będą mogli ukończyć szkołę rodziców i terapię rodzin oraz współtworzyć placówkę.  – Jak widzimy program będzie dedykowany tylko i wyłącznie dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom, nie będą to osoby z kryminalną przeszłością z całej Polski jak to było wcześniej. Będzie to placówka dzienna, a nie całodobowa – informuje burmistrz Adam Zielnik. – Zlokalizowana ona będzie na pierwszej kondygnacji budynku. Na drugiej, zostanie utworzony Dom Pomocy Społecznej, zgodnie z pierwotnymi założeniami. W tym zakresie również aplikujemy o środki zewnętrzne w ramach działań z zakresu usług opiekuńczych. Dzięki temu docelowo w jednym budynku będziemy mogli kompleksowo rozwiązywać kwestie społeczno-opiekuńczo-edukacyjne naszych mieszkańców poprzez integrację międzypokoleniową podopiecznych. No i najważniejsze. Budynek nie będzie stał pusty, będzie żył, a jednocześnie nie będzie nikomu przeszkadzał – podsumował z zadowoleniem Adam Zielnik.  Przypomnijmy. Funkcjonujący od 2011 r. Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce  został zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2017r.  W czasie działalności łączył w sobie oddział szpitalny z  nowoczesną specjalistyczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w której prowadzona była terapia odwykowa. W ośrodku leczyła się młodzież w wieku 16-18 lat z całego kraju. Uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji tej placówki z dniem 1 stycznia 2017r. radni powiatowi podjęli podczas XVII sesji w dn. 13  kwietnia 2016 r. Była to odpowiedź między innymi na protesty mieszkańców Jeżówki przeciwko ośrodkowi, które pojawiły się po tym, jak jego podopieczni w styczniu ubiegłego roku napadli na sprzedawczynię w okolicznym sklepie.