Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Marian Barczyk Sołtysem Roku 2014

Główna treść

Marian Barczyk Sołtysem Roku 2014

W Starostwie Powiatowym w Olkuszu 25 września 2014 roku odbył się finał konkursu „Ekologiczne Sołectwo Powiatu Olkuskiego”, podczas którego sołtys Dłużca Marian Barczyk został wybrany Sołtysem Roku 2014. W tajnym głosowaniu Marian Barczyk uzyskał 23 głosy, zdobywając nie tylko tytuł „Sołtysa Roku 2014”, ale także 5000 złotych nagrody dla swojego sołectwa.

Spośród wszystkich zgłoszeń do konkursu, komisja wyłoniła sześcioro kandydatów: Marian Barczyk (sołectwo Dłużec, gmina Wolbrom), Roman Kaczmarczyk (sołectwo Ściborzyce, gmina Trzyciąż), Ryszard Lasoń (sołectwo Niesułowice, gmina Olkusz), Elżbieta Machnik (sołectwo Podlipie, gmina Bolesław), Stefania Pichlak (sołectwo Bolesław, gmina Bolesław) i Agnieszka Ścigaj (sołectwo Zalecie Golczowskie, gmina Klucze). W głosowaniu tajnym najlepszego z nich wybrali przybyli na spotkanie w Starostwie sołtysi z terenu całego powiatu.

Ostatecznie Sołtysem Roku został wybrany Marian Barczyk, który uzyskał 23 głosy i tym samym wywalczył dla sołectwa sumę 5000 złotych. Drugie miejsce z 15 głosami, zajęła Agnieszka Ścigaj (nagroda dla sołectwa 4000 zł), trzecie miejsce przypadło Romanowi Kaczmarczykowi (nagroda dla sołectwa 3000 zł), czwarte i piąte zajęli odpowiednio Stefania Pichlak i Ryszard Lasoń, których sołectwa otrzymają nagrodę w wysokości 1000 zł każde. Nagrody zostaną wręczone na uroczystym spotkaniu, które odbędzie się najprawdopodobniej w październiku.

Organizowany przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu konkurs jest nie tylko formą docenienia pracy sołtysa, ale także służy promowaniu najbardziej aktywnych sołtysów w powiecie. Jego celem jest też uhonorowanie sołectwa, które w ubiegłych latach wykazało się największymi osiągnięciami w promowaniu postaw proekologicznych wśród społeczności wiejskiej. Komisja konkursowa obradowała w składzie: Edmund Pęgiel (członek Zarządu Powiatu), Zdzisław Słomski (przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej), Jan Książek (dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego), Jerzy Pandel (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz) oraz Barbara Nowakowska-Mossór (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”).

Wiesław BiernackiPowrót