Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Marszałek wspomoże remont tylko jednej drogi do pól

Główna treść

Marszałek wspomoże remont tylko jednej drogi do pól

Nasza Gmina co roku ubiega się o środki z funduszu przeznaczonego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych poza granicami administracyjnymi miast, remontując przy ich udziale wiejskie drogi dojazdowe do pól. Wiemy już, że choć wnioskowaliśmy o więcej, z tego źródła wpłynie do budżetu gminy Wolbrom 100 tys. zł.

Dzięki temu dofinansowaniu, które stanowi nieco mniej niż 50% kosztów zaplanowanych prac , zostanie wyremontowany kolejny, 525 metrowy odcinek  „Łącznika” pomiędzy Porębą Dzierżną i Bożą Wolą. Będzie to kontynuacja prac rozpoczętych w ubiegłym roku, kiedy udało się z dofinansowaniem z tego samego źródła wyremontować 340 m tej drogi. Całość modernizacji oszacowano na 212 tys zł.  Podobnie jak w ubiegłym roku prace remontowe będzie wykonywał MZGKiM.

Wniosek Gminy Wolbrom, podobnie jak w latach ubiegłych miał szerszy zakres,  niestety nie  uwzględniony w dofinansowaniu. Burmistrz chciał przy udziale środków marszałkowskich wyremontować w tym roku jeszcze dwa odcinki dróg dojazdowych do pól: pomiędzy Starą wsią i III kolonią w Łobzowie oraz drogi od Stoków w Jeżówce do Bożej Woli. Te drogi będą niestety musiały jeszcze poczekać na swoją kolej.