Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Marta Statuch Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu

Główna treść

Marta Statuch Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu

Burmistrz Miasta Gminy Wolbrom Adam Zielnik poinformował o zakończeniu procedury naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu.

W dniu 14 marca 2023 roku Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr 39/2023 Burmistrza Miasta Gminy Wolbrom do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu podjęła decyzję o wyborze Pani Marty Statuch.

Komisja wybrała ofertę Pani Marty Statuch, ponieważ kandydatka w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w ogłoszeniu do zatrudnienia na Stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Ponadto przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna pokazała, że Pani Marta Statuch posiada niezbędną wiedzę, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, co uzasadnia wskazanie jej osoby jako odpowiedniej do zatrudnienia na w/w stanowisku urzędniczym.

Tym samym, Marta Statuch obejmie stanowisko po dotychczasowym Dyrektorze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu Tadeuszu Posełku, który po osiągnięciu wieku emerytalnego przeszedł na emeryturę w dn. 24 lutego. Tadeusz Posełek powyższe stanowisko pełnił przez ostatnie 23 lata.