Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: MDP z Poręby Dzierżnej z nowymi mundurami

Główna treść

MDP z Poręby Dzierżnej z nowymi mundurami

Nie od dzisiaj wiadomo, że młodzież jest kluczowa dla każdej idei, również idei pożarnictwa. Odpowiedzią na właśnie tą potrzebę są Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, których zadaniem jest wychowanie młodzieży we właściwych wzorcach i pozyskanie przyszłych strażaków. Istnienie MDP jest na rękę nie tylko jednostce, która w dłuższej perspektywie zyska czynnych strażaków, nie tylko młodzieży, która zyska cenne umiejętności i cechy, ale także całej społeczności lokalnej przyczyniając się do jej aktywizacji. 

Działające na terenie Miasta i Gminy Wolbrom Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze mają „zielone światło” ze strony Burmistrza Adama Zielnika. Wyrazem tego jest między innymi zakup przez urząd umundurowania. Tym razem o nowe umundurowanie galowe wzbogacili się druhowie MDP przy OSP w Porębie Dzierżnej. Uroczystość przekazania odbyła się 30 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy. Burmistrz Adam Zielnik obdarował nowym umundurowaniem 11 druhów i druhen, którym towarzyszył Prezes OSP Poręba Dzierżna Janusz Grela oraz Naczelnik Czesław Pluta. W podziękowaniu za zakup, młodzi strażacy wręczyli Burmistrzowi okazały bukiet kwiatów. 

Galeria zdjęć