Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Medale „Za zasługi dla obronności kraju” dla rodziców żołnierzy

Główna treść

Medale „Za zasługi dla obronności kraju” dla rodziców żołnierzy

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, w dniu 15 kwietnia w wolbromskim magistracie, odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom, którzy wychowali kilkoro swoich dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

Decyzją nr 3365/KADR Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2018 r. na podstawie art. 2 ust.5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r o ustanowieniu medalu „ Za udział w walkach o Berlin” i medalu „Za zasługi dla obronności kraju” (Dz.U. Nr 14 poz 85 z póź. zm.) w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak nadał medale również mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom:

Złote medale „Za zasługi dla obronności kraju”

 1. Zofii Drozdowskiej
 2. Tadeuszowi Drozdowskiemu

Srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju”

 1. Marii Gamrat
 2. Władysławowi Gamrat
 3. Zofii Rosół
 4. Stanisławowi Rosół
 5. Marii Gamrot
 6. Stanisławowi Gamrot
 7. Barbarze Kuś
 8. Marianowi Kuś
 9. Zdzisławie Kańczuga
 10. Kazimierzowi Kańczuga
 11. Halinie Domagała
 12. Jerzy Domagała
 13. Krystynie Gaweł
 14. Lucjanowi Gaweł
 15. Marcjannie Pandel
 16. Petroneli Latacz. 

W imieniu ministra obrony narodowej medale wręczył mjr Jarosław Wójcik -Szef Wydziału Rekrutacji Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Krakowie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Adam Zielnik przy asyście Jana Klaina, kierownika Sekcji Administrowania Rezerwami w WKU.
Przyznane medali odebrali sami wyróżnieni oraz członkowie rodzin. 

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” przyznawany jest przez ministra obrony osobom, (ale też jednostkom wojskowym, organizacjom społecznym, przedsiębiorstwom i instytucjom), które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Można go nadawać również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. 
Złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową;
Srebrny medal – rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową).

GALERIA ZDJĘĆ

Fot. Złotymi medalami zostali uhonorowani Państwo Zofia i Tadeusz Drozdowscy