Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Miejscowość tematyczna – pomysł na rozwój, aktywność społeczną i pracę

Główna treść

Miejscowość tematyczna – pomysł na rozwój, aktywność społeczną i pracę

Coraz częściej pojawiają się różnorakie pomysły związane z próbami radzenia sobie z bezrobociem czy też niską aktywnością społeczną i zawodową mieszkańców wsi i małych miejscowości. Okazuje się, że świetnym na to sposobem jest tworzenie miejscowości tematycznych nawiązujących do historii lub lokalnych tradycji i obyczajów. Wystarczy niebanalny pomysł i zaangażowanie mieszkańców, by ich sytuacja poprawiła się.
„Miejscowości Tematyczne w Małopolsce” to projekt partnerski Fundacji Biura Inicjatyw Społecznych, Elbląskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych i Małopolskiej Sieci Grup Działania. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców, stworzenie szans na podjęcie pracy w swoim miejscu zamieszkania dzięki rozwijaniu „turystyki emocji” w oparciu o temat przewodni miejscowości. Projekt adresowany jest do: instytucji LGD, samorządów, OPS, PCPR, PUP, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, firm z branży turystycznej oraz społeczności lokalnej. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w sierpniu 2012 roku i trwać będzie do końca października 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Taki nurt pracy „na zasobach” wymaga rewolucji w myśleniu, gdyż większość osób przyjmuje negatywną lub bierną postawę twierdząc, że w ich miejscowościach nic nie ma oprócz biedy, chuligaństwa i złodziejstwa. Pojawiają się jedynie narzekania i brak pozytywnego myślenia- że mamy wiele, trzeba to tylko dostrzec i należycie wykorzystać. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że tworzenie takich wiosek  tematycznych może stać się ratunkiem w czasach dużego bezrobocia. Najczęściej taką wioskę czy osadę tematyczną tworzy się z wykorzystaniem tego, z czego wioska jest już znana. Dotyczyć to może tradycyjnych hodowli i upraw oraz rzemiosł, ale także wydarzeń historycznych, zwyczajów i pasji mieszkańców. Sporo jest wiosek kwiatowych i książkowych, kolorów, dobrych energii i zakochanych. Tworzenie takich miejsc to jedna z możliwości zaistnienia wsi w nowej gospodarce. Często głównym powodem takich działań jest szukanie sposobu na integrację wsi, wyciągnięcie ludzi z domów, na zrobienie czegoś razem. Powstają wówczas „miejsca z duszą”, które oprócz stałej pracy ze społeczeństwem coraz bardziej skupiają się na zarabianiu.

Miejscowość tematyczna to ogromna szansa na:
–    rozwój społeczny i gospodarczy,
–    rozwój oferty turystycznej,
–    nowe miejsca pracy lub dodatkowe źródła dochodu,
–    kreatywność i przedsiębiorczość,
–    zaciekawienie i przyciągnięcie turystów,
–    odświeżenie wizerunku miejscowości,
–    promocja miejsca.

Do popularnych miejscowości tematycznych należą: Wioska Aniołów w Aniołowie, Wioska „Jak u babci” w Jędrychowie, Gród Kopernika we Fromborku. Zaletą tworzenia takiej tematycznej miejscowości jest to, że nie wymaga się na realizację dużych pieniędzy. Tak było w przypadku znanego Bałtowa, którego główną atrakcją jest park dinozaurów oraz szlaki tematyczne.

Mimo częstych przejawów negatywnego podejścia społeczności lokalnej do sprawy tworzenia takich – bez wątpienia ciekawych – miejsc, sukcesy niektórych z nich pokazują, że ludzie potrafią się jednoczyć i organizować. Potrafią też wspólnie zarabiać w nowoczesny sposób – kreatywnie i ciekawie. Nasuwa się pytanie: czy na terenie Gminy Wolbrom jest szansa na stworzenie takiej osady tematycznej? Przecież mieszkamy na terenie atrakcyjnie położonym wśród skał, jaskiń i zieleni Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Być może wśród lokalnej społeczności są aktywne osoby z wieloma ciekawymi pomysłami na rozwój. Może w pośpiechu codziennego, często wypełnionego nerwami życia, warto zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na walory otaczającego nas piękna. Może właśnie to jest pomysł na życie?

Greta Fałda