Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu: mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+

Główna treść

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu: mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+

We wtorek (19 października) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu stanie mobilny punkt ZUS. Eksperci pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”. 

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Mobilny punkt ZUS będzie działał 19 października  2021r. w godz. 10:00 – 13:00 w  siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu, przy ul. Skalska 20 

Prosimy aby klienci zgłaszający się do MOPS dostosowali się do wymogów sanitarnych zakrywania maseczką ust i nosa oraz dezynfekowali ręce.
Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

  • dowodzie osobistym,
  • numerze PESEL dziecka,
  • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
  • o nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  • oraz numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.

Warto przypomnieć, że w ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Więcej o Projekcie Dobry Start (kliknij)