Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mieszkańcom nie zależy na przystanku przy przychodni

Główna treść

Mieszkańcom nie zależy na przystanku przy przychodni

Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom przez ostatnie 40 dni prowadzone były konsultacje społeczne. Burmistrz Jan Łaksa poprosił mieszkańców o pomoc w podjęciu decyzji czy budowa zatok przystankowych obok budynku przychodni przy ul. Skalskiej w Wolbromiu jest zasadna. Okazało się, że – pomimo dużego nagłośnienia i łatwości wypowiedzenie się w sprawie – zainteresowanie mieszkańców tematem było nikłe, stąd jedyny możliwy do wyciągnięcia wniosek – zasadność realizacji inwestycji jest wątpliwa.

Badanie opinii społecznej w sprawie budowy dodatkowych zatok przystankowych wynikło z bardzo sprzecznych głosów docierających do magistratu. Z jednej strony pojawił się bowiem wniosek, że przystanek znacznie ułatwi życie osobom mniej sprawnym, nieposiadającym samochodu w dotarciu do przychodni przy Skalskiej, z drugiej narzekano na to, że przystanek nie będzie należycie wykorzystywany, bo osób korzystających będzie bardzo mało,  konieczne będzie poniesienie znacznych nakładów finansowych, które można by przeznaczyć na inne cele, a co gorsza – zniknie kilkanaście bardzo pożądanych przy przychodni miejsc parkingowych.

Być może komuś wydaje się, że powstanie przystanku to sprawa prosta – ot postawić znak przy drodze i przystanek, choćby taki na żądanie, gotowy. Niestety, powstanie nowego przystanku obwarowane jest przepisami i wymaga zgody zarządcy drogi ( w tym wypadku ZDW). Konieczne jest też wybudowanie bezpiecznej zatoki, w której, bez utrudnienia ruchu innym pojazdom, zatrzyma się pojazd komunikacji publicznej i gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania. Jedyny sposób na wybudowanie takich zatok przy Skalskiej obok przychodni byłby możliwy wyłącznie przez zabranie miejsca zajmowanego obecnie przez ok. 14 miejsc parkingowych po obu stronach ulicy. Koszt inwestycji został wstępnie obliczony na minimum 35 tys. zł, konieczne jest przygotowanie projektu i uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń.

Burmistrz Jan Łaksa decydując się na konsultacje społeczne liczył na szeroki oddźwięk społeczny – skoro zgłoszono zapotrzebowanie powinny pojawić się liczne głosy optujące za budową. Ankieta, dzięki której można było wyrazić swoją opinię została wydrukowana w Kurierze Wolbromskim, kolportowanym bezpłatnie w nakładzie 5 tys. egzemplarzy na terenie całej gminy – wystarczyło wyciąć kupon, wypełnić, a potem oddać w dowolnym miejscu, gdzie dystrybuowana jest gazeta lub dostarczyć do UMiG Wolbrom. Dodatkowo w przychodni przy ul. Skalskiej, w ruchliwym miejscu na korytarzu obok laboratorium przez ponad miesiąc stała skrzynka, do której można było wrzucić ankietę leżącą obok…

Z 5 tys. ankiet z gazety do urzędu trafiły 4 (sic!) odpowiedzi: 2 na „tak” i 2 negatywne. W pudełku w przychodni znaleźliśmy 63 wypełnione ankiety, z których większość – 56 była na „tak”, ale okazało się, że ponad połowę z nich wypełniono tym samym charakterem pisma… (widocznie komuś bardzo zależało na przystanku). Dodatkowo na naszej stronie internetowej zamieściliśmy ogólnikowy sondaż, którego wynik jest prawie remisowy – oddano 209 głosów popierających budowę i 182 przeciwne. Otrzymaliśmy też kilka wypowiedzi mailowych, w których kierowcy protestowali przeciwko zmniejszaniu liczby miejsc parkingowych, na których brak przy przychodni już teraz narzekają.

W sytuacji kiedy w 22-tysięcznej gminie tylko 67 osób jest zainteresowanych wypełnieniem ankiety, czyli zabraniem głosu w podobno istotnej sprawie, można wyciągnąć tylko jeden wniosek. Statystycznie przystanek potrzebny jest tak znikomej liczbie osób, a budowanie go budzi tyle obiekcji, że jego powstanie nie powinno być brane pod uwagę. Zdrowy rozsądek, poparty efektem demokratycznych działań, a także praw ekonomii przemawia za tym, że choć w naszej gminie z pewnością są osoby, które skorzystałyby z dobrodziejstwa przystanku obok przychodni, to jest ich tak mało, że kosztowna inwestycja nie ma racjonalnych przesłanek do realizacji.

Z odleglejszych miejsc w mieście i gminie na ul. Skalską w Wolbromiu można dziś dojechać komunikacją publiczną, przystanek znajduje się poniżej przychodni,  przy skrzyżowaniu z Szosą Olkuską. Doświadczenie i wyniki sondażu pokazują, że znakomita większość z mieszkańców ma możliwość skorzystania z pojazdów prywatnych, którymi można dojechać pod samą przychodnię.

Ewa Barczyk