Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mieszkańcy Lgoty Wolbromskiej wspominali Piłsudskiego

Główna treść

Mieszkańcy Lgoty Wolbromskiej wspominali Piłsudskiego

W Świetlicy Wiejskiej w Lgocie Wolbromskiej odbyło się podsumowanie projektu „Lgota Wolbromska na szlaku Legionów Józefa Piłsudskiego – patriotyzm ponadczasowy, czy to tylko historia”, realizowanego przez lokalne Stowarzyszenie Lgota Wolbromska Wczoraj-Dziś-Jutro. Dzięki pozyskaniu przez członków Stowarzyszenia 10 tys. zł z działania „Mecenat Małopolski” możliwe było przypomnienie ważnych dla mieszkańców, ale i historii naszego kraju wydarzeń sprzed 100 lat.

Projekt obejmował różne działania popularyzujące elementy historii łączące wydarzenia Wielkiej Wojny i naszą okolicę, a zwłaszcza epizod związany z pobytem Piłsudskiego w Lgocie Wolbromskiej. Na początek Stowarzyszenie ogłosiło konkursy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy  Wolbrom. Pierwszy, dotyczący wiedzy o biografii marszałka Józefa Piłsudskiego”, skierowany był do młodzieży gimnazjalnej z terenu całej gminy Wolbrom. Fundatorem głównych nagród w tym konkursie byli radna Lidia Malinowska  z Lgoty Wolbromskiej oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń. Drugi konkurs –  plastyczny, skierowany był do dwóch grup wiekowych: dzieci z podstawówek wykonywały portret Marszałka, a młodzież gimnazjalna – plakat związany z Legionami i szlakiem ich walk w naszej okolicy. Patronami tej części konkursu i fundatorami nagród byli posłanka Lidia Gądek (mieszkanka Lgoty Wolbromskiej) oraz burmistrz Adam Zielnik.

Niedzielna uroczystość podsumowująca projekt rozpoczęła się od przypomnienia wydarzeń sprzed 100 lat przez znanego propagatora historii, również w kontekście lokalnym, Michała Masłowskiego, olkuskiego radnego i nauczyciela historii IV LO w Olkuszu. Odsłonięto też portret Józefa Piłsudskiego, autorstwa lokalnego artysty  Jerzego Dolezego. Część artystyczną, nierozerwalnie związaną z tematem spotkania przygotowała młodzież z Zespołu Szkół w Dłużcu pod kierownictwem Urszuli Latacz, a podsumowały pieśnią własnego autorstwa panie z lokalnego KGW.

Burmistrz, zanim wręczył nagrody zwycięzcom konkursu, gratulował społeczności Lgoty Wolbromskiej pięknej inicjatywy: – Warto pomagać tym, którzy dają coś od siebie i potrafiąc się zjednoczyć we wspólnym  działaniu, dlatego zawsze będę wspierał podobne społeczne  przedsięwzięcia – podkreślał Adam Zielnik.

Po wręczeniu nagród najlepszym plastykom, z trudem wyłonionym spośród autorów 121 prac nadesłanych na obydwa konkursy oraz gimnazjalistom posiadającym najpełniejszą wiedzę o życiu Marszałka Piłsudskiego rozpoczęła się biesiada przy pieśniach patriotycznych śpiewanych przez panie z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich, w której wzięli udział mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście.

Powiązana galeria