Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mieszkania komunalne dla kolejnych mieszkańców „Raji”

Główna treść

Mieszkania komunalne dla kolejnych mieszkańców „Raji”

Na podstawie protokołu Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Burmistrz Adam Zielnik wręczył kolejnej piątce osób decyzje o przydziale lokali mieszkalnych, położonych w zmodernizowanym budynku byłego hotelu robotniczego przy ul. Łukasińskiego 6. Przed miesiącem decyzje o przydziale lokali mieszkalnych otrzymało z rąk burmistrza pięciu pierwszych lokatorów. Lokale w byłym hotelu są pierwszymi od trzydziestu lat przydzielonymi nowymi mieszkaniami komunalnymi w naszym mieście!

Osoby, którym burmistrz wręczył decyzje o przydziale mają 14 dni  na załatwienie formalności związanych z zawarciem umowy najmu z administratorem budynku, czyli Wolbromskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Wrzosowej 18. Łącznie do rozdysponowania jest 48 komfortowych lokali o powierzchni od 22 do 50 m. kw. Dalsze, będą sukcesywnie przydzielane.
– Wnikliwie sprawdzane są wszystkie wnioski, spełniające kryteria wyznaczone przez Gminę. Klucze otrzymują tylko mieszkańcy „Raji”. Ani jeden nie trafił do pracownika Urzędu, czy innego „przyjaciela królika”. Bardzo się cieszę, serdecznie gratuluję i życzę, by się jak najlepiej mieszkało – zwracał się do świeżo upieczonych lokatorów burmistrz Adam Zielnik.  

Przypomnijmy
Nieużytkowany obiekt byłego hotelu robotniczego przy ulicy Łukasińskiego 6 w Wolbromiu przez lata obracał się w ruinę. Dziś, z inicjatywy burmistrza Wolbromia Adama Zielnika, straszący swym wyglądem obiekt zamienił się w nowoczesny budynek mieszkalny dla 48 rodzin. Ponadto, na parterze budynku znalazła siedzibę stacja Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
Inwestycja powstała kosztem 4.531.837,27 zł.  Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił na nią dotację w wysokości ponad 1,7 mln. zł. kolejne 750 tys. zł. pochodziło z dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Uroczystość oficjalnego oddania budynku do użytku odbyła się w dniu 31 marca 2019 roku.
Zgodnie z ideą burmistrza Zielnika wygospodarowane mieszkania zostaną przeznaczone na lokale socjalne i komunalne, w których zamieszkają osoby, dające nadzieję na prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków lokatorskich. O tym, jak potrzebne są mieszkania socjalne świadczy 109 złożonych podań. Wszystkie, są rozpatrywane przez powołaną przez burmistrza Komisję. 
Mieszkania w byłym hotelu są częścią autorskiego programu gminnego „Mieszkanie plus”. Jak planuje Burmistrz Zielnik, kolejne 26 lokali powstanie w niewykorzystanych pomieszczeniach budynku byłego internatu przy ul. Skalskiej, przejętego w użyczenie na 20 lat od Powiatu Olkuskiego. Jak się planuje, powstanie w nim 26 lokali w typie studia lub segmentu studenckiego w akademikach. Lokale te w pierwszej kolejności będą przeznaczone dla samotnych matek oraz młodych małżeństw, które chcą się usamodzielnić.