Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ministerstwo Zdrowia prezentuje rekomendacje WHO pt. „Działania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku z zanieczyszczeniem powietrza”

Główna treść

Ministerstwo Zdrowia prezentuje rekomendacje WHO pt. „Działania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku z zanieczyszczeniem powietrza”

Dokument ten poza tłumaczeniem raportu WHO zawiera również katalog rekomendacji dla ludności oraz dla pracowników służby zdrowia, który dostosowany jest do warunków krajowych. Uwzględnienie zawartych w dokumencie rekomendacji może mieć znaczący wpływ na obniżenie ryzyka i ograniczenie potencjalnych skutków zdrowotnych wynikających z narażenia na główne zanieczyszczenia powietrza. Ww. dokument znajdziecie Państwo pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/ministerstwo-zdrowia-prezentuje-rekomendacje-who/