Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Modernizacja dróg dojazdowych do dużych kompleksów gruntów uprawnych oraz gruntów rolnych: w Domaniewicach, Lgocie Wielkiej, Miechówce i Wolbromiu

Główna treść

Modernizacja dróg dojazdowych do dużych kompleksów gruntów uprawnych oraz gruntów rolnych: w Domaniewicach, Lgocie Wielkiej, Miechówce i Wolbromiu

W 2021 roku przeprowadzono prace przy FOGR-ówkach, czyli modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Z siedmiu zaplanowanych wcześniej na ten rok odcinków dróg wykonano pięć w: Domaniewicach (odcinek ok. 140 m.), Lgocie Wielkiej (odc. ok. 240 m.), Miechówce (odc. ok. 380 m.) i Wolbromiu na Kamiennej Górze (odc. 155 m) i ul. Wyzwolenia (odc. ok. 410 m.).

Modernizacje odcinków dróg w Łobzowie i Porębie Dzierżnej, zostały przesunięte do realizacji w 2022 r.

Na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2021 r. Gmina Wolbrom otrzymała dotację w wysokości 250 tys. złotych przyznaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Gmina Wolbrom wnioskowała o kwotę ponad 450 tys. zł. dotacji.

DOMANIEWICE –

LGOTA WIELKA-

MIECHÓWKA-

WOLBROM- Kamienna Góra

WOLBROM – Wyzwolenia