Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Modernizacja dróg gminnych idzie pełną parą

Główna treść

Modernizacja dróg gminnych idzie pełną parą

Kilkanaście dni przed planowanym terminem zakończyła się planowana na 31.08.2019r. modernizacja trzech odcinków dróg gminnych finansowana z budżetu Gminy Wolbrom.Z modernizacji w I etapie mogą się cieszyć już mieszkańcy Wierzchowiska, Dłużca i Bożej Woli po wyremontowaniu: – drogi Nr 120666K w Wierzchowisku-Cieplonce, – odc. ok. 800 metrów – drogi Nr 120623K w Dłużcu-Gościniec, odc. ok. 170 metrów – drogi Nr 120612K w Bożej Woli-Uliczka – dokończenie położenia asfaltu na odc. ok. 165 metrów.

Jak poinformował nas Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik, po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, w II etapie do dnia 30.10.2019 r. na modernizację zniszczonych odcinków dróg mogą liczyć mieszkańcy Jeżówki i Chrząstowic:

  • drogi Nr 120634K w Jeżówce-Powodniku – odc. ok. 525 metrów
  • drogi Nr 120687K w Chrząstowicach – odc. ok. 100 metrów.
    Przypomniamy, że nie są to jedyne odcinki dróg, które zostały poddane remontom. Modernizowane są również drogi, które ucierpiały na skutek klęsk żywiołowych- tzw. powodziówki. Z puli środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych do Gminy Wolbrom w bieżącym roku trafi łącznie aż 2 410 000 złotych. Powodziówki w Łobzowie i Domaniewicach dobiegły końca. W następnej kolejności na rozpoczęcie prac oczekują odcinki dróg: w Kąpielach Wielkich, Porębie Dzierżnej i Jeżówce.
    Są nimi:
  • 980 metrowy odcinek drogi nr 120640K w Kąpielach Wielkich na tzw. Dołkach
  • 945 metrowy odcinek drogi nr 120696K w Porębie Dzierżnej – droga przez wieś
  • 600 metrowy odcinek drogi nr 120630K w Jeżówce (Drzewie – Szkoła – Stara Wieś).