Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych zakończone

Główna treść

Modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych zakończone

Starania Burmistrza Adama Zielnika o pozyskanie środków z budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych nie ustają. W 2022 roku, podobnie jak w 2021 Gmina Wolbrom otrzymała dotację w wysokości 250 tys. złotych.

Jak zapowiedział Burmistrz Adam Zielnik, po dołożeniu z kasy gminnej kolejnych 250 tys. zł. pozwoliło wspólnymi siłami przeprowadzić jesienią 2022 roku modernizację czterech odcinków dróg:

1. Budzyń (odcinek 230 mb. w kruszywie),

2. Gołaczewy, ul. Perłowa (odc. 350 mb. asfalt i kruszywo),

3. Zabagnie – przy lesie (odcinek 270 mb. w kruszywie),

4. Zabagnie – przy zalewie (odcinek 293 mb.w asfalcie).

Wykonawcą robót była spółka Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wybrana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki tzw. zamówienie „in house” zgodnie z art. 67 ust. 1 PKT 12-15 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. J. Dz. U. z 2019 r. Póz. 1843 z późn. Zm.).