Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Modernizacje i remonty dróg ze środków budżetu gminy

Główna treść

Modernizacje i remonty dróg ze środków budżetu gminy

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2021 r. wyremontowane ze środków budżetu gminy zostały kolejne odcinki dróg. Gmina Wolbrom przeznaczyła na ten cel ok. 1,06 miliona złotych, z których zdołano przeprowadzić prace w ramach zamówienia pn.: „Modernizacje i remonty dróg gminnych oraz dojazdowych do pól” obejmujących 5 części zadań. Są nimi:

– Część nr 1: Modernizacja drogi gminnej nr 120671K, ulica Działkowa w Zabagniu:

Wykonawca: KRY-KOP Krystian Barczyk z ceną ofertową: 649.837,29 zł.

– Część nr 2: Modernizacja drogi gminnej nr 120543K ul. Plac Wolności w Wolbromiu:

Wykonawca: TRANZIT Spółka z. o.o. z ceną ofertową: 129.424,82 zł.

– Część nr 3: Modernizacje dróg gminnych w tym:

droga nr 120689K ul. Spokojna (od cmentarza do lasu) w Gołaczewach,

droga nr 120694K w sołectwie Kąpiołki,

droga nr 120705K w sołectwie Lgota Wielka,

droga nr 120677K ul. Słoneczna w Zarzeczu.

Wykonawca: – TRANZIT Spółka z. o.o. z ceną ofertową: 127.564,22 zł.

– Część nr 4: Remonty dróg gminnych: nr 120644K kolonia Syber w Kąpielach Wielkich.

oraz nr 120657K w Łobzowie (IV – V Kolonia). Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy “DUKT” Sp. z o.o. z ceną ofertową: 92.642,37 zł.

– Część nr 5: Modernizacje dróg dojazdowych do pól w sołectwie Jeżówka – cz. 1. i cz. 2
Wykonawca: – Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z ceną ofertową: 61.704,35 zł.