Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: MOPS w Wolbromiu realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i domu”

Główna treść

MOPS w Wolbromiu realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i domu”

Podpisana została umowa na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024 – 2028. Miasto i Gmina Wolbrom otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 81 381 zł na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych. Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu 1. „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2. „Moduł dla osób dorosłych”.

To pierwsza transza. Całkowita wartość dotacji to: 113 933 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i domu” polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym.