Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: MOPS w Wolbromiu realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i domu”

Główna treść

MOPS w Wolbromiu realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i domu”

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i domu” polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym.

2 sierpnia 2023 roku zgodnie z Aneksem nr 1/2023 do Umowy nr 173/OPS?d/2023 z dnia 15 lutego 2023 zawartą w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” Wojewóda Małopolski przyznał wolbromskiemu MOPS dotację środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 132 160 złotych.

Wykaz umów zawartych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20 na realizację zadań dofinansowywanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 2022r i 2023r (patrz tabela poniżej).