Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: MOPS w Wolbromiu zorganizował szkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy

Główna treść

MOPS w Wolbromiu zorganizował szkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy

W dniu 07.05.2024 roku członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z funkcjonariuszami Policji mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu pn.: „Udzielanie pierwszej pomocy, obsługa defibrylatora”.

Szkolenie, które odbyło się w budynku Komisariatu Policji otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Radosław Kuś, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu Marta Statuch, Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu inspektor Jarosław Klich, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu komisarz Tomasz Mosur, Komendant Komisariatu Policji w Wolbromiu nadkomisarz Arkadiusz Szatan.

Było to bardzo pouczające doświadczenie. Podczas szkolenia omówiono różne sytuacje awaryjne, w których może być konieczna pomoc medyczna oraz metody postępowania w takich sytuacjach. Ćwiczone były podstawowe czynności ratujące życie, takie jak; resuscytacja krążeniowo-oddechowa, tamowanie krwawień, łańcuch przeżycia, rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych, podtrzymywanie oddychania i krążenia, zastępcza wentylacja, uciskanie klatki piersiowej, pozycja boczna bezpieczna, podstawowe zabiegi ratujące życie u dorosłych i dzieci. Ponadto omówiono algorytm postępowania z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED), sekwencje użycia AED, rodzaje defibrylatorów, postępowanie. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia na pewno będą przydatne nie tylko w pracy, ale również w życiu codziennym.

Szkolenie poprzedziło zakup defibrylatorów, które dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisariatu Policji w Wolbromiu pojawią się w strategicznych punktach na terenie Miasta Wolbrom. Jeden z nich trafi do Komisariatu Policji. Zakupione defibrylatory znacząco podniosą bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Mamy jednak nadzieję, że ich użycie nie będzie często potrzebne.