Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: mowa na modernizację ul. Łukasińskiego w Wolbromiu podpisana

Główna treść

mowa na modernizację ul. Łukasińskiego w Wolbromiu podpisana

Umowa na modernizację ul. Łukasińskiego w Wolbromiu podpisana

Oczekiwany od kilkudziesięciu lat remont ul. Łukasińskiego w Wolbromiu dojdzie do skutku. Chodzi o blisko 670 metrowy odcinek ulicy, łączący rondo na obwodnicy ze skrzyżowaniem z ul. 1 Maja. Na całej długości ważnej arterii zostanie wyremontowana jezdnia, powstaną też obustronne chodniki.

Staraniem Burmistrza Adama Zielnika inwestycja została wsparta w kwocie 750 tys. zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych). Umowę na dotację Burmistrz Adam Zielnik podpisał w lipcu z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą. Natomiast 23 sierpnia 2021 r. burmistrz ogłosił przetarg. Do postępowania przetargowego „Remont drogi gminnej 120587K w km od 0+000 do km 0+670 w miejscowości Wolbrom, Gmina Wolbrom” przystąpiło 9. podmiotów. Zgodnie z informacją z otwarcia ofert, najtańszą złożyła firma KRY-KOP Krystian Barczyk z ceną 1.281.564,06 zł. Najdroższa opiewała na kwotę 1.851.324,87 zł. Zamawiający, czyli Gmina Wolbrom zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.356.060,45 zł. brutto. W wyniku postępowania, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KRY-KOP, z którą umowę wykonania zadania Burmistrz Adam Zielnik zawarł w dniu 25 października 2021r. Zgodnie z umową, okres realizacji zamówienia wynosi 850 dni od dnia podpisania umowy.