Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Można się zniechęcić?

Główna treść

Można się zniechęcić?

W trosce o poprawę warunków podróżowania i rozwój turystyki w naszym rejonie burmistrz Jan Łaksa zabiegał o powstanie miejsc wypoczynku przy najruchliwszych trasach. W Dolinie Wodącej we współpracy z Województwem Śląskim wykonano w ubiegłym roku nowe oznakowanie i siedziska, przy drodze z Olkusza oraz w Czarnym Lesie dzięki współpracy z Lasami Państwowymi powstały dwa estetyczne parkingi dla podróżnych. Nie „pożyły” długo – już zostały zdewastowane.

Zniszczenia ławek i koszy przy źródełku na szlaku w Dolinie Wodącej dokonano w ubiegłym tygodniu. Choć wykonano je bardzo solidnie, nie wytrzymały nawet jednego sezonu… Był to ewidentny akt wandalizmu, ponieważ wyrwana ławka i deski z innych elementów zostały rozrzucone w najbliższej okolicy.

Zwyczajnej bezczelnej kradzieży dokonano natomiast na postoju dla podróżnych przygotowanym w lasach na drogach dojazdowych do Wolbromia. Ktoś „zaradny” podjechał z piłą łańcuchową i sprawnie wyciął barierki wykonane z drewnianych pali oraz odciął deski z blatu dobrze zamocowanego nowego stolika i ławek, załadował łup i… odjechał. Burmistrz Jan Łaksa oburzony takim zachowaniem wyznaczył 1000-złotową nagrodę dla osoby, która wskaże sprawcę kradzieży.

Systematycznie notowane akty wandalizmu, bezczelnych kradzieży i zaśmiecania okolicy budzą zdecydowany sprzeciw większości społeczeństwa. Bardzo ważne jest, abyśmy reagowali na przejawy patologii, gdy jesteśmy ich świadkami. Jeżeli ktoś nie chce osobiście angażować się w bezpośredni kontakt ze sprawcami, powinien powiadomić odpowiednie służby, a nawet zrobić zdjęcie, które pomoże w ich ujęciu. Tylko zdecydowany sprzeciw społeczny i nieustająca edukacja mają szanse na powstrzymanie bezmyślności jednostek, które szkodzą wszystkim. Nie da się przecież postawić strażnika przy każdej nowej ławce…

Ewa Barczyk