Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Można składać wnioski o wyprawkę szkolną

Główna treść

Można składać wnioski o wyprawkę szkolną

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wnioski o rządową pomoc można składać u dyrektorów poszczególnych szkół.

Zasady udzielania pomocy przewidują, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego i klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Szczegółowe informacje na temat zasad i wysokości przysługującej pomocy można znaleźć w treści rozporządzenia (plik do pobrania) lub uzyskać u dyrektorów szkół.