Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Na budowie drogi łączącej Zabagnie z Lgotą Wolbromską

Główna treść

Na budowie drogi łączącej Zabagnie z Lgotą Wolbromską

Trwa budowa rozpoczętej w ubiegłym roku kolejnej gminnej inwestycji. Jest nią szosa łącząca drogę wojewódzką nr 794 w Zabagniu (ul. Czarnoleska) z Lgotą Wolbromską. Wzdłuż nowej traktu o długości ok. 1280 metrów powstanie ponadto ścieżka rowerowa. Na realizację inwestycji burmistrz Adam Zielnik zawarł w umowę z wyłonioną w procedurze przetargowej firmą KRY-KOP Krystian Barczyk. Wykonawca zrealizuje niniejsze zadanie za kwotę 4.182.000,00 zł brutto.

– Na budowę tej drogi otrzymaliśmy od Wielkiego Przyjaciela Ziemi Wolbromskiej, Pana Ministra Andrzeja Adamczyka ponad 2 mln. zł. dotacji, my dokładamy drugie tyle. Chcę przypomnieć, że niniejsza droga będzie dostępna jedynie dla samochodów osobowych. Obowiązywać będzie na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zamontowane zostaną też progi zwalniające i wydzielone przejścia dla pieszych – oznajmił burmistrz Adam Zielnik.

Nowa droga została zaprojektowana w śladzie już istniejącej wewnętrznej, o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni tłuczniowej, ograniczona z jednej strony lasem, a z drugiej zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz terenami rolnymi. Wzdłuż drogi od strony lasu, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa na odcinku 1260 metrów.

Ponadto, zgodnie z zaprojektowanym zakresem robót zostanie wykonana:

• przebudowa wlotów skrzyżowań ściśle powiązanych z projektowaną drogą,

• budowa odwodnienia drogi w postaci rowów i przepustu,

• przebudowa i budowa zjazdów wraz z przepustami pod projektowanymi zjazdami prawostronnymi,

• rozbiórka i budowa 3 szt. przepustów drogowych oraz profilowanie istniejących cieków w obrębie przepustów,

• oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu,

• budowa oświetlenia ulicznego,

• przebudowa sieci teletechnicznej.