Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Na ratunek zabytkowym kapliczkom

Główna treść

Na ratunek zabytkowym kapliczkom

Miło nam poinformować, iż w ramach ogłoszonego przez samorząd Województwa Małopolskiego konkursu pn. KAPLICZKA, skierowanego dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, które w 2015 roku planują podjąć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach, Gmina Wolbrom otrzymała dwie dotacje w łącznej kwocie 13 000 zł.

Decyzję w tej sprawie podjął na dzisiejszym posiedzeniu Sejmik Województwa Małopolskiego. Dzięki środkom finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy  Wolbrom przywrócony zostanie dawny blask dwóch kapliczek w położonych Jeżówce: św. Rocha oraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. W działania na rzecz ich ratowania bardzo czynnie włączyła się radna z tej miejscowości Agata Wójcik.


Zabytkowe kapliczki stanowią ważny element lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz są świadectwem pobożności i religijności mieszkańców naszej małej ojczyzny. Obiekty te często były fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla danej wspólnoty wydarzeń. Niejednokrotnie są one także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

W tym miejscu warto równocześnie zwrócić szczególną uwagę, iż podejmując prace remontowe lub konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, będących materialnym świadectwem dawnych czasów, należy je wykonywać z dbałością o zachowanie ich pierwotnej i zabytkowej substancji oraz przez osoby posiadające do tego typu prac stosowne kwalifikacje z użyciem odpowiednich materiałów.

Na terenie naszej gminy znajduje się wiele zabytkowych obiektów, szczególnie z przełomu XIX i XX w. Są to m.in. kamienice, domy mieszkalne, kapliczki oraz nagrobki. Niestety często zdarza się tak, iż wykonując przy nich prace remontowe nie zastanawiamy się nad ich historyczna wartością, wskutek czego tracą one, często bezpowrotnie, swój pierwotny i unikatowy charakter lub są po prostu niszczone. Dlatego dla refleksji chcielibyśmy Państwu zaprezentować modernizację obiektów zabytkowych, które w 2015 roku zostały nagrodzone w ramach ogłaszanego corocznie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogólnopolskiego konkursu pn. „Zabytek Zadbany”:
http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,17819186,Konkurs__Zabytek_Zadbany___Oto_najlepiej_odrestaurowane.html