Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nabór do programu „Akademia Menadżera MŚP”

Główna treść

Nabór do programu „Akademia Menadżera MŚP”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza właścicieli, kadrę menadżerską z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do korzystania z usług szkoleniowych w zakresie kompetencji menadżerskich.

Wsparcie w ramach projektu polega na refundacji kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na usługi rozwojowe wybrane z Bazy Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl) dotyczące m.in.:

  • opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych;
  • usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez:

  • przesłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie PARP;
  • przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres am3@marr.pl;
  • weryfikację dokumentów i przesłanie informacji zwrotnej przez Operatora.

Potrzebne dokumenty dostępne są na pod adresem: www.marr.pl/am3

Nabór trwa do wyczerpania środków!