Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2019/2020

Główna treść

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, że przyjmowanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok szk. 2019/2020 dokonuje się przez system elektroniczny dostępny pod adresem:
http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom (przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)Po otwarciu systemu należy wypełnić formularz wniosku ze swoją listą wyborów, wydrukować, podpisać i dostarczyć go wraz z załącznikami do szkoły lub przedszkola „pierwszego wyboru”.

Przy wypełnianiu wniosku drogą elektroniczną zostanie automatycznie wygenerowane hasło, dzięki któremu, w powiązaniu z nr PESEL dziecka będą mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wnioski w przedszkolu lub w szkole podstawowej, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu lub szkole podstawowej „pierwszego wyboru”.
Informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik przedszkola lub szkoły podstawowej.
Rodzice, którzy tylko ręcznie wypełnili wniosek i złożyli go w przedszkolu lub szkole podstawowej „pierwszego wyboru”, będą mogli sprawdzić wyniki rekrutacji na liście wywieszonej w przedszkolu lub szkole podstawowej.

Wprowadzenie elektronicznego systemu rekrutacji pozwoli uniknąć problemów związanych przede wszystkim  z blokowaniem miejsc w kilku przedszkolach i szkołach podstawowych przez te same dzieci. System zapewnia bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu przyjmowania dzieci do przedszkoli. Wszystkie szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Wolbrom zamieszczą w systemie informatory o swoich ofertach.
Szczegółowe zasady oraz terminy rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zawarte są w poniższych załącznikach oraz na stronie internetowej pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,1163326,rekrutacja.html

Informacje dodatkowe udzielane są w sekretariatach szkół. 

Załącznik: 
Rekrutacja