Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2022/2023

Główna treść

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice, w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok szk. 2022/2023, uprzejmie informujemy, że system elektroniczny dostępny będzie od dnia 7 marca 2022 r. od godz. 8:00 pod adresem:

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom (przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

Po otwarciu systemu należy wypełnić formularz wniosku ze swoją listą wyborów, wydrukować, podpisać i dostarczyć go wraz z załącznikami do szkoły lub przedszkola „pierwszego wyboru”.

Przy wypełnianiu wniosku drogą elektroniczną zostanie automatycznie wygenerowane hasło, dzięki któremu, w powiązaniu z nr PESEL dziecka będą mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wnioski w przedszkolu lub w szkole podstawowej, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu lub szkole podstawowej „pierwszego wyboru”. Wówczas informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik przedszkola lub szkoły podstawowej.

Rodzice, którzy tylko ręcznie wypełnili wniosek i złożyli go w przedszkolu lub szkole podstawowej „pierwszego wyboru”, będą mogli sprawdzić wyniki rekrutacji na liście wywieszonej w przedszkolu lub szkole podstawowej.

Szczegółowe zasady oraz terminy rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zawarte są w poniższym załączniku.

Informacje dodatkowe udzielane są w sekretariatach szkół.