Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2023/2024

Główna treść

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wolbrom do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 1 marca 2023 r. i będzie prowadzona w systemie elektronicznym.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom, określa Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 stycznia 2023 r.

Kryteria naboru do przedszkoli publicznych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwała Nr XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola/ oddziału przedszkolnego trwać będzie w okresie od 20 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023r.

Szczegółowe zasady rekrutacji – pobierz