Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ na potrzeby korpusu szeregowych

Główna treść

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ na potrzeby korpusu szeregowych

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ na potrzeby korpusu szeregowych. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych. Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (bez odbytej służby wojskowej).Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:     • niekarana za przestępstwo umyślne,     • posiadająca obywatelstwo polskie,     • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,     • wiek co najmniej osiemnastu lat. Czas trwania służby przygotowawczej wynosi do 4 miesięcy.   TERMINY POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2018 ROKU /kształcenie w korpusie/: oficerów od 8 stycznia do 6 lipca, podoficerów od 1 lutego do 29 czerwca, od 3 lipca do 30 listopada, szeregowych od 8 stycznia do 27 kwietnia, od 7 maja do 31 sierpnia, od 4 września do 21 grudnia, od 25 września do 21 grudnia.   W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 960 zł.   Osoby które odbędą służbę przygotowawczą a następnie pozytywnie przejdą kwalifikacje i zostaną powołane do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych otrzymają uposażenie w wysokości 3.200,00 zł brutto (2.624,00 netto) oraz dodatkowe należności np.: świadczenie mieszkaniowe – 300-900 zł (w zależności od miejsca służby), gratyfikacje urlopową na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości 918 zł, dodatkowe uposażenie roczne – ok 2.870 zł, równoważnik mundurowy- ok 2.000 zł. Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel.:  261-13-48-03 lub 261-13-74-41.   Strona internetowa WKU w Krakowie: http://www.krakow.wku.wp.mil.pl