Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ na potrzeby korpusu szeregowych

Główna treść

NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ na potrzeby korpusu szeregowych

 k o r z y s t a j z o k a z j i! NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ na potrzeby korpusu szeregowych. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych. Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej (bez odbytej służby wojskowej). Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

  • niekarana za przestępstwo umyślne, 
  • posiadająca obywatelstwo polskie, 
  • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, 
  • wiek co najmniej osiemnastu lat,

        Czas trwania służby przygotowawczej wynosi do 4 miesięcy. W bieżącym roku można jeszcze odbyć  służbę przygotowawczą w  terminie: 05.09 – 22.12 2017r.
 W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości  960 zł.      Osoby które odbędą służbę przygotowawczą a następnie  pozytywnie przejdą kwalifikacje i zostaną powołane do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych otrzymają uposażenie w wysokości 3 200,00 zł brutto (2 624,00 netto) oraz dodatkowe należności np.:- świadczenie mieszkaniowe – 300-900 zł (w zależności od  miejsca służby),- gratyfikacje urlopową na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu    żołnierza w wysokości 918 zł ,- dodatkowe uposażenie roczne – ok 2870 zł,– równoważnik mundurowy- ok 2000 zł.Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do  służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel. : 261-13-48-03 lub 261- 13- 74- 41. Strona internetowa WKU w Krakowie: http://www.krakow.wku.wp.mil.pl