Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nabór na stanowisko lokalnego animatora sportu

Główna treść

Nabór na stanowisko lokalnego animatora sportu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

lokalnego animatora sportu w ramach projektu

Animator – Moje Boisko Orlik 2012”

 1. Warunki pracy
 1. Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie na okres 9 miesięcy: od 01.03.2024 do 30.11.2024 r.
 2. Praca w godzinach popołudniowych od godz. 17 do 22 w dni robocze, a weekendy od godz 16 – 22.
 3. Minimalna miesięczna liczba godzin pracy i wynagrodzenie – w ramach projektu zostaną zatrudnione dwie osoby.

Warunki wynagrodzenia i liczba godzin do przepracowania zgodnie z głównymi warunkami realizacji zadania określonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na rok 2024.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie, ukończone 18 lat.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora.
 4. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. Instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, organizatora zajęć sportowych.
 5. Udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą.
 6. Niekaralność za przestępstwa umyślne w tym niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. Inne udokumentowane działania związane ze sportem dzieci i młodzieży, doświadczanie i kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć sportowych.

Szczegóły naboru (kliknij)

Załączniki do pobrania:

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2