Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty w Miejskim Ośrodku Obsługi Szkół w Wolbromiu

Główna treść

Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty w Miejskim Ośrodku Obsługi Szkół w Wolbromiu

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA OBSŁUGI SZKÓŁ W WOLBROMIU OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO SPECJALISTY w Miejskim Ośrodku Obsługi Szkół w Wolbromiu.

Wymagania niezbędne (formalne):

– obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– nieposzlakowana opinia,

– wykształcenie wyższe,

– posiadanie co najmniej 5 – letniego stażu pracy w administracji publicznej, w tym minimum 3 lata na stanowisku związanym z obsługą oświaty,

– niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

Szczegóły ogłoszenia o naborze (kliknij)