Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nabór uczestników do zajęć organizowanych w ramach systemu wsparcia w placówkach PSONI Koło w Wolbromiu

Główna treść

Nabór uczestników do zajęć organizowanych w ramach systemu wsparcia w placówkach PSONI Koło w Wolbromiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu ogłasza nabór uczestników do zajęć organizowanych w ramach systemu wsparcia w placówkach PSONI Koło w Wolbromiu.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie od 24 roku życia
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z wpisem
 • absolwenci szkół specjalnych, oddziałów przysposobienia do pracy
 • osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną po ukończeniu
 • o wymaganej terapii zajęciowej lub bez wskazania o potrzebie
 • terapii zajęciowej
 • edukacji w zakresie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

CO OFERUJEMY?

 • bezpłatne zajęcia od poniedziałku do piątku (8h)
 • bezpłatny transport na zajęcia
 • udział w atrakcyjnych zajęciach w godzinach porannych lub
 • popołudniowych
 • rehabilitację usprawniającą
 • terapię zajęciową
 • aktywizację społeczno – zawodową (wg potrzeb)
 • posiłek

MIEJSCE REALIZACJI;

 • Placówki PSONI w Wolbromiu, Kluczach, Lgocie Wolbromskiej

Więcej informacji – kontakt
telefoniczny lub osobisty
po ustaleniu terminu spotkania
509 944 088