Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nabór wniosków na tzw. ”Małe przetwórstwo”

Główna treść

Nabór wniosków na tzw. ”Małe przetwórstwo”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków, które składać mogą osoby zajmujące się lub chcące podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

O pomoc mogą się ubiegać rolnicy oraz ich małżonkowie, ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie, którzy będą przetwarzać i zbywać produkty takie jak: przetwory z owoców i warzyw, przetwory zbożowe, oleje, wędliny, produkty mleczne. Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji do 50 % kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych na realizację inwestycji i maksymalnie wynosi 100 tys. zł.
Wnioski przyjmować będzie Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Promienistych 1 w Krakowie, a także placówki ARiMR na terenie Małopolski.
Szczegółowe informacje:

  • w Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych ARiMR;
  • na stronie internetowej www.arimr.gov.pl;
  • https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR