Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nabór zgłoszeń na bezpłatne użyczenie mieszkańcom przydomowych kompostowników

Główna treść

Nabór zgłoszeń na bezpłatne użyczenie mieszkańcom przydomowych kompostowników

W związku z ogłoszeniem przez Samorząd Województwa Małopolskiego naboru wniosków do programu wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, Urząd Miasta i Gminyw Wolbromiu przyjmuje zgłoszenia na bezpłatne użyczenie Mieszkańcom przydomowych kompostowników o pojemności minimum 720 l, które po upływie terminu obowiązywania umowy staną się własnością Właściciela nieruchomości.

Osoby zainteresowane otrzymaniem przydomowego kompostownika proszone są w terminie do 2 lutego 2024 roku o złożenie ankiety/wstępnej deklaracji na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu lub przesłanie e-mailem na adres: odpady@umigwolbrom.pl

Ankieta do pobrania poniżej, lub w UMiG Wolbrom, pok. 203 tel.: 32 70 65 301 w godzinach pracy urzędu.

Prowadzony nabór ankiet/wstępnych deklaracji jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie. Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do Programu.

Podjęcie przez Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywną decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej.

Uwaga! W przypadku dużego zainteresowania decydować będzie kolejność złożonych ankiet (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu).

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Do pobrania: