Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nad zalewem praca wre

Główna treść

Nad zalewem praca wre

Trwają prace przy zagospodarowaniu zalewu. Na szczęście warunki pogodowe sprzyjają ekipom budowlanym, które niedawno rozpoczęły roboty przy układaniu obrzeży pod szutrową ścieżkę dla biegaczy. Na dość długim odcinku planowanej ścieżki rowerowej wyłożona jest warstwa mineralno-bitumiczna. Widoczne są też miejsca, w których powstaną wiaty biesiadne. Całość prac przy zagospodarowaniu zalewu ma być gotowa wiosną przyszłego roku.

Wykonawcą zadania „Utworzenie pętli rowerowej oraz infrastruktury turystycznej na obszarze Powiatu Olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego (teren Gminy Wolbrom)” jest firma KRY-KOP Krystian Barczyk, z którą Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zawarł pod koniec lutego br. umowę na wykonanie dwóch części zadania.

Część 1 obejmuje: zagospodarowanie otoczenia Zalewu Wolbromskiego z urządzeniem trasy biegowej i rolkowej z infrastrukturą przynależną, w tym: remontem, umocnieniem i odtworzeniem linii brzegowej zalewu w koniecznym zakresie; instalacją oświetlenia zewnętrznego i instalacją teletechniczną oraz budową pomostów widokowych i pieszych w ciągu trasy biegowo – rekreacyjnej.

Części 2, polegająca na utwardzenie materiałem kamiennym gruntu w pasie przeciwpożarowym na na odcinku 1490 m i szerokości 2,0 m. została wykonana pod koniec lipca b.r.

Przypominam, że projekt jest realizowany przez Gminy: Wolbrom, Klucze, Olkusz. Liderem jest nasza Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”. Wartość całego zadania to 6,5 mln. zł., z tego środki unijne 4,2 mln. zł. Na Gminę Wolbrom przypada 3,8 mln. zł. wartości zadania, w tym 2,45 mln. zł. unijnego dofinansowania. Za udzielona pomoc pragnę serdecznie podziękować Zarządowi Województwa Małopolskiego w osobach Panów Marszałków: Witolda Kozłowskiego, Łukasza Smółki– Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Józefa Gawrona oraz Pań Marszałek: Iwony Gibas i Marty Malec-Lech – oznajmił burmistrz Adam Zielnik.

Zadanie na terenie gminy Wolbrom obejmuje wybudowanie między innymi 23,7 kilometrowej trasy ścieżki rowerowej, która łączyłaby się ze ścieżką wokół Zalewu Wolbromskiego, gdzie łączna długość ścieżek dla rowerzystów/wrotkarzy wyniosłaby około 2400 m, natomiast dla biegaczy 3 kilometry.

Zgodnie z opracowaną na zlecenie burmistrza Adama Zielnika koncepcją zagospodarowania obszaru zalewu, obszar opracowania o powierzchni 42 tys. m2 został podzielony na trzy tereny: o profilu społecznym- strefa aktywności pasywnej, aktywności lądowej i aktywności wodnej.

1. Tereny o profilu społecznym- strefa aktywności pasywnej:

– zielona plaża (do swobodnego wykorzystywania tj. wypoczynek rodzinny, piknikowanie, gry zespołowe)

– taras nadwodny

– wydzielone miejsca na paleniska, wiaty, altany

– ławki piknikowe, leżaki

– sezonowa mała gastronomia

2. Teren aktywności lądowej:

– trasy dla wrotkarzy

– ścieżki dla biegaczy z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu (nierówności, korzenie itp.)

– trasa spacerowa

– pomost nad mokradłami (punkt edukacyjny naturalne i dekoracyjne siedlisko wodne)

– zagospodarowanie istniejące (plac zabaw, siłownia zewnętrzna)

3. Tereny aktywności wodnej:

– stanowiska dla wędkarzy

– pomost do wędkowania

– przystań wodna z wypożyczalnią sprzętu wodnego.

Na całej długości ścieżek przy zalewie projektowane są: ławki, kosze oraz oświetlenie zwiększające komfort użytkowania porą wieczorową energooszczędnymi oprawami ulicznymi. W części zielonej plaży oraz wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przewidziane są oprawy dekoracyjne parkowe. Cały obszar będzie objęty monitoringiem i WiFi.