Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nagroda Burmistrza dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”

Główna treść

Nagroda Burmistrza dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”

Kierowany od blisko 20 lat przez Agnieszkę Gołembiowską-Karoń Zespół Pieśni i Tańca „Wolbromiacy” obchodził w 2019 roku jubileusz 40 lecia działalności. Z okazji kończącego się jubileuszowego roku, ambasador kulturalny naszego regionu wraz z jego kierowniczką został uhonorowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Adama Zielnika.
Podczas spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy w dn. 30 grudnia, Burmistrz Adam Zielnik przekazał na ręce Agnieszki Gołembiowskiej-Karoń ufundowaną nagrodę w wysokości 5000 złotych oraz List Gratulacyjny o treści:

„W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Wolbrom składam Pani i całemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Wolbromiacy” gratulacje i serdeczne powinszowania z okazji 40 lecia jego istnienia. Pragnę tym listem wyrazić radość z tak pięknego Jubileuszu, który jest dane nam wszystkim obchodzić. 
Cztery dekady Państwa obecności na scenie są potwierdzeniem wysokiego poziomu artystycznego, który doceniają nie tylko mieszkańcy Ziemi Wolbromskiej, ale i widzowie na całym świecie, co czyni z „Wolbromiaków” ambasadora kulturalnego naszego regionu. Działalność Zespołu jest bez wątpienia także praktyczną realizacją idei pielęgnowania najcenniejszych elementów obyczajowości ludowej Małopolski. Sukcesy Zespołu dowodzą nie tylko pasji i talentu tancerzy, ale i wysokich kwalifikacji Pani jako jego kierownika i choreografa.
Do wyrazów uznania dołączam życzenia wielu lat dalszej owocnej twórczości, która dla wszystkich  mieszkańców naszej Gminy będzie powodem do dumy, stanowiąc jednocześnie stałe źródło przeżyć estetycznych.” 

Burmistrz
Miasta i Gminy Wolbrom
Adam Zielnik

Warto przypomnieć, że związana od blisko 40 lat z Zespołem PiT „Wolbromiacy” p. Agnieszka Gołembiowska-Karoń (najpierw jako tancerka i solistka Zespołu, a następnie instruktor-choreograf oraz kierownik od 2001 roku) w dniu 13 grudnia 2019 r. została odznaczona z rąk wojewody Piotra Ćwika Brązowym Krzyżem Zasługi.
Natomiast sam Zespół w dn. 4 maja ub.r. skutecznie upowszechniający markę „Made in Poland” poza granicami kraju, został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Galeria zdjęć: