Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nagrody Burmistrza dla laureatów przedmiotowych konkursów dla gimnazjów

Główna treść

Nagrody Burmistrza dla laureatów przedmiotowych konkursów dla gimnazjów

Z laureatami przedmiotowych konkursów dla gimnazjów spotkał się niedawno Burmistrz Adam Zielnik, który osobiście pogratulował gimnazjalistom osiągnięć w skali regionu i kraju, oraz złożył życzenia dalszych sukcesów. Prócz dyplomów gratulacyjnych, burmistrz uhonorował każdego dodatkowo czekami po 250 złotych każdy, na zakup materiałów szkolnych. Słowa uznania burmistrz skierował także do opiekunów, towarzyszącym uzdolnionym uczniom w uroczystości.

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 następujący uczniowie z naszej gminy (w porządku alfabetycznym) zostali laureatami:

Bąk Wiktoria z Gimnazujm im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu laureatka ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (opiekun pani Elżbieta Ogonek).

Bąk Wiktoria z Gimnazjum im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu laureatka Małopolskiego Konkursu Biologicznego (opiekun pani Renata Kolanko).

Kiwior Maria z Gimnazjum im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu laureatka ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (opiekun pani Elżbieta Ogonek).

Łukasik Szymon z Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu laureat Małopolskiego Konkursu z Fizyki (opiekun pani Irena Smoter).

Pijaj Marcin z Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu laureat Małopolskiego Konkursu Geograficznego (opiekun pan Robert Kulpa)

Topolski Kacper z Gimnazujm im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowisku laureat Małopolskiego Konkursu Matematycznego (opiekun pan Zdzisław Słaby).

Ciepał Patrycja z Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów” .

Co roku gimnazjaliści mogą zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i uzdolnieniami brać udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez lub objętych patronem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie. Przygotowując się pod opieką nauczycieli do wybranych konkursów, zdobywają wiedzę znacznie wykraczającą poza podstawę programową z danego przedmiotu. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim mają zagwarantowane następujące uprawnienia:

  • przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranego typu szkoły średniej,
  • otrzymanie z danych zajęć edukacyjnych najwyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej,
  • jeżeli przedmiot objęty jest egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu; zwolnienie to jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

    GALERIA ZDJĘĆ: