Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Najbezpieczniejsze miejsce pracy – w TRI (Poland) Sp. z o.o.

Główna treść

Najbezpieczniejsze miejsce pracy – w TRI (Poland) Sp. z o.o.

TRI (Poland) Sp. z. o.o. w Wolbromiu po raz drugi zostało zwycięzcą małopolskiej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii zakładów pracy powyżej 250 pracowników. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się z końcem października, w trakcie gali 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, jaka miała miejsce w Krakowie.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa,  chronią zdrowie pracowników, a także przestrzegają przepisów prawa pracy.

W ramach konkursu zakład w Wolbromiu poddany został kontroli przeprowadzonej przez Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie audytu weryfikowano przestrzeganie przepisów prawa pracy, sposób, w jaki tworzone są warunki dla zachowania bezpieczeństwa przy pracy, a także podejmowane działania służące doskonaleniu systemu zarządzania BHP. Analizowano wypadki przy pracy, podjęte środki zaradcze, oceniano  zaangażowanie naszej firmy w popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie przy pracy.

Inspektorzy potwierdzili zgodność podejmowanych działań z przepisami prawy pracy. Z uznaniem audytorów spotkały się działania,  podejmowane celem angażowania pracowników w tworzenie bezpiecznych warunków pracy, a także rozwiązania systemu 5S.

Wygrana na szczeblu wojewódzkim to przepustka do ogólnopolskiego etapu konkursu. Najlepszy pracodawca – organizator pracy bezpiecznej wyłoniony zostanie z końcem roku, przez specjalną komisję powołaną przez Głównego Inspektora Pracy.

Zwycięstwo w konkursie to potwierdzenie wysokich standardów BHP obowiązujących w naszej firmie. To również dowód uznania dla zaangażowania i postawy pracowników, którzy poprzez codzienną pracę współtworzą bezpieczne miejsca pracy w TRI (Poland) w Wolbromiu.

TRI (Poland) Sp. z o.o.