Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Najlepsze życzenia dla krwiodawców z FTT Wolbrom

Główna treść

Najlepsze życzenia dla krwiodawców z FTT Wolbrom

Przypadające w dniach 22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa, są okazją do podziękowań wszystkim tym, którzy przyczyniają się czynnie do ratowania życia ludzkiego, oraz wspierają ideę honorowego krwiodawstwa. Jak co roku, jedno ze spotkań odbyło się w gronie dawców najstarszego w powiecie olkuskim – Klubu HDK, działającego przy FTT Wolbrom.

22 listopada z krwiodawcami spotkali się przedstawiciele Zarządu FTT i gminnych władz samorządowych. Nie zabrakło wyrazów uznania, podziękowań oraz wyróżnień zarówno dla krwiodawców, jak i osób wspierających szczytną ideę krwiodawstwa.
Prezes Koła HDK Marian Lewandowski złożył podziękowania Prezesowi Zarządu Piotrowi Pięcie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Władysławowi Banysiowi, Wiceprezes Zarządu Grażynie Kozak oraz całej Dyrekcji Fabryki Taśm Transporterowych za życzliwość i wspieranie członków koła. Podziękowania i życzenia jak najlepszego zdrowia skierował także do swych koleżanek i kolegów, by jak najdłużej mogli oddawać krew tym, którzy jej potrzebują.

Słowa uznania i podziękowania skierował w liście do krwiodawców Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik. List z życzeniami oraz upominkiem od Burmistrza Zielnika, przekazał na ręce Prezesa Mariana Lewandowskiego Sekretarz Miasta i Gminy Wolbrom Waldemar Kolanko.
Gratulacje i najlepsze życzenia przekazał krwiodawcom z FTT także Robert Pobudkiewicz- prezes Klubu HDK Wostal działającego przy ZMK „Wostal”.
Spotkanie krwiodawców było okazją do wręczenia odznaczeń oraz sygnetów dla krwiodawców z największą ilością oddanej krwi.
W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny- bezinteresowne oddawanie krwi, Prezes Małopolskiego Oddziału Terenowego Polskiego Czerwonego Krzyża -Mieczysław Kurek nadał odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia – uhonorowano Grzegorza Kuracha,
odznakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia wyróżniono: Łukasza Mleczkę i Zdzisława Mąkola,
a odznakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia: Radosława Kowala, Marzenę Majdę, Łukasza Mleczkę, Mateusza Wróbla, Janusza Strojnego oraz Zdzisława Mąkola.
Srebrnymi sygnetami z wygrawerowaną grupą krwi zostali uhonorowani krwiodawcy:
Bogumił Gajos, Grzegorz Kurach, Grzegorz Wołkowski i Paweł Tkaczyk.

Istniejący od 49 lat klub HDK przy FTT Wolbrom liczy obecnie 51 krwiodawców. W bieżącym roku krwiodawcy pod przewodnictwem prezesa Mariana Lewandowskiego oddali około 62 litrów krwi, natomiast od początku działalności klubu, osoby w nim zrzeszone oddały łącznie aż 2530 litrów drogocennego leku.
Imponującą ilością oddanej krwi mogą poszczycić się: Witold Konieczny, który oddał aż 68,9 litrów krwi, Adam Papaj (ok. 48,55 litrów) oraz Dariusz Haberka (ok. 41,25 litrów).