Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Najlepsze życzenia dla ósmoklasistów z Miasta i Gminy Wolbrom

Główna treść

Najlepsze życzenia dla ósmoklasistów z Miasta i Gminy Wolbrom

Dziś, dla ponad 360 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,7 tys. szkół w kraju, pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpoczyna się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany będzie po raz trzeci. Pierwszy raz uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 r.

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę, egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek, egzamin z języka obcego. Z racji rozpoczynających się jakże ważnych egzaminów, ósmoklasistom z Miasta i Gminy Wolbrom, Burmistrz Adam Zielnik wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Bartłomiejem Żurkiem składają najlepsze życzenia.