Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Najlepsze życzenia dla Pań

Główna treść

Najlepsze życzenia dla Pań

Podobnie, jak w ubiegłym roku panie z KGW Gminy Wolbrom wspólnie świętowały Dzień Kobiet. Uroczyste spotkanie odbyło się w Restauracji Sadyba, gdzie z gospodyniami spotkał się burmistrz Adam Zielnik. Do składanych najlepszych życzeń z okazji Dnia Kobiet, burmistrz, któremu asystowała radny Marcin Grzanka przekazał podziękowania za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności dołączając każdej z pań kwiat hiacyntu. Uroczystość była okazją do powiększenia grona gospodyń. Na Honorową Gospodynię Stowarzyszenia KGW „Kłos” została mianowana Społeczny Doradca Burmistrza, Bożena Konieczna. Pasowania metrowej wielkości „różą” dokonała, prowadząca uroczystość, prezes Stowarzyszenia KGW „Kłos” Lidia Musiał. Natomiast posłanka Lidia Gądek wręczyła jej akt nadania tytułu. Nowo mianowanej Gospodyni, Burmistrz Adam Zielnik wyznaczył z kolei nie lada misję, bo utworzenia w Wolbromiu Koła Gospodyń … Miejskich.
– Skoro w sołectwach funkcjonują Koła Gospodyń Wiejskich oraz Rady Sołeckie, Sołtysi i OSP, i mając na uwadze, że niedługo w Wolbromiu powstanie Rada Miasta (nie mylić z Radą Miejską), z Zarządem i Przewodniczącym, funkcjonuje OSP,  to dlaczego w Wolbromiu nie mogłyby powstać Koła Gospodyń Miejskich – mówił burmistrz Zielnik. Lidia Musiał omówiła wygląd i zasady doboru Wolbromskiego Stroju Mieszczańskiego z XIX wieku. Uroczystość przy kawie, ciasteczku oraz lampce wina, którą wzniesiono toast za zdrowie Pań, uświetnił mini koncert. Piosenki w wykonaniu duetu złożonego z nowej członkini KGW Bożeny Koniecznej oraz radnego Marcina Grzanki przypadły do gustu świętującym paniom i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Galeria zdjęć: