Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Największe Gołaczewy, najmniejsza Miechówka

Główna treść

Największe Gołaczewy, najmniejsza Miechówka

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w ciągu ok. 25 lat liczba ludności Polski zmniejszy się o ok. 2,8 mln osób, a Polska wkroczyła w fazę kryzysu demograficznego. Według GUS spadek liczby ludności jest wynikiem niekorzystnych tendencji, przede wszystkim w zakresie przyrostu naturalnego. Od 2013 r. jest obserwowany ubytek naturalny wynikający z nadal niskiej (pomimo wzrostu w latach 2016-2017) liczby urodzeń przy jednoczesnym niewielkim, ale systematycznym zwiększaniu się liczby zgonów, wynikających ze wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku.  

Zgodnie z tendencją ogólnokrajową liczba ludności maleje nie tylko w Powiecie Olkuskim, ale również w naszej gminie. Miasto i Gminę Wolbrom zamieszkuje obecnie (stan na 31.12.2018) 22 635 osób. To mniej o 112 osób niż rok wcześniej i aż o 1281 niż w 2001 r. Podobnie jest w samym Wolbromiu, gdzie na koniec 2018 roku liczba ludności miasta spadła do 8404 osób. Jak wskazują statystyki, od grudnia 1997 roku, kiedy miasto zamieszkiwało 9611 osób, Wolbrom „skurczył” się aż o 1207 mieszkańców.
Najludniejszymi sołectwami w naszej gminie, przekraczającymi 1000 mieszkańców są: Gołaczewy, Zarzecze, Łobzów z Wymysłowem oraz Jeżówka. Z kolei sołectwa z najmniejszą liczbą  mieszkańców to: Miechówka, Podlesice II i Boża Wola.

Liczba mieszkańców sołectw gminy na dzień 31.12.20018 (w nawiasie stan na dn. 01.01.2012 r.)

 • Boża Wola – 130 (140),
 • Brzozówka – 531 (509),
 • Budzyń – 145 (147), 
 • Chełm 915 – (910),
 • Chrząstowice – 510 (524),
 • Dłużec – 794 (782),
 • Domaniewice – 399 (383),
 • Gołaczewy – 1467 (1452), 
 • Jeżówka – 1044 (1065),
 • Kaliś – 184 (195),
 • Kąpiele Wielkie – 911 (965),
 • Kąpiołki – 145 (137),
 • Lgota Wielka – 293 (309),
 • Lgota Wolbromska – 381 (388),
 • Łobzówz kol. Wymysłów– 1068 (1081),
 • Miechówka – 76 (80),
 • Podlesice II  – 117 (136),
 • Poręba Dzierżna – 464 (500),
 • Poręba Górna –  480 (488), 
 • Strzegowa z kol. Strzegowa 603 (608),
 • Sulisławice – 347 (360),
 • Wierzchowisko – 719 (735), 
 • Zabagnie – 468 (464), 
 • Załęże – 589 (586), 
 • Zarzecze – 1183 (1222),
 • Zasępiec – 266 (279).

Ludność Wolbromia w latach 1994-2018 ( w latach 2000-2018 stan na 31.12):

 • 9608 – 1994 (IX)
 • 9568 – 1995 (XII)
 • 9567 – 1996 (I) 
 • 9611 – 1997 (XII)  
 • 9585 – 1998 (IV)  
 • 9565 – 1999 ( I)
 • 9426 – 2000 
 • 9429 – 2001 
 • 9367 – 2002 
 • 9320 – 2003 
 • 9232 – 2004 
 • 9199 – 2005 
 • 9178 – 2006 
 • 9156 – 2007 
 • 9122 – 2008 
 • 9088 – 2009 
 • 9011 – 2010 
 • 8930 – 2011 
 • 8868 – 2012 
 • 8792 – 2013
 • 8700 – 2014
 • 8642 – 2015
 • 8575 – 2016
 • 8513 –  2017
 • 8404 – 2018

Ludność Gminy Wolbrom (z miastem) w latach 2000-2018 ( stan na 31.12):

 • 23852 mieszk. – 2000 r. 
 • 23916 – 2001 r.
 • 23850 – 2002 r.  
 • 23766 – 2003 r.
 • 23682 – 2004 r.
 • 23651 – 2005 r. 
 • 23614 – 2006 r.
 • 23588 – 2007 r. 
 • 23561 – 2008 r. 
 • 23557 – 2009 r.
 • 23460 – 2010 r. 
 • 23385 – 2011 r. 
 • 23321 – 2012 r.
 • 23247 – 2013 r.
 • 23124 – 2014 r.
 • 23007 – 2015 r.
 • 22873 – 2016 r
 • 22747 – 2017 r.
 • 22635 – 2018 r.