Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Narodowe Czytanie w Wolbromiu

Główna treść

Narodowe Czytanie w Wolbromiu

Sto siedemnaście lat temu w podkrakowskich Bronowicach odbyło się wesele, które odmieniło obraz polskiej literatury. Na kanwie tamtego wydarzenia wybitny dramaturg, poeta i malarz Stanisław Wyspiański stworzył swój arcydramat – barwną, niezwykle żywą opowieść o Polsce i Polakach, o naszych sukcesach, ale też o niewykorzystanych szansach czy zaniedbaniach. W tym roku w drodze głosowania to właśnie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało wybrane do wspólnej lektury podczas Narodowego Czytania 2017, które w Wolbromiu odbyło się w piątek 1 września.    Organizatorami VI już edycji Narodowego Czytania, któremu patronuje Prezydencka Para była Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom. Tym razem czytanie odbyło się w pomieszczeniu biblioteki. Czytanie fragmentów dramatu rozpoczął burmistrz Wolbromia Adam Zielnik, a po nim zaproszeni goście. Weselny klimat z dawnych lat zapewnił czytającym osobom nie tylko gustowny wystrój pomieszczenia, ale także panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zarzeczu. Ubrane w ludowe stroje gospodynie ubarwiły uroczystość przyśpiewkami ludowymi jak również czytaniem tekstu sztuki.  

Galeria zdjęć: