Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 – termin na zgłaszanie do szczepień priorytetowej grupy „0” został wydłużony do 14 stycznia 2021 r.

Główna treść

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 – termin na zgłaszanie do szczepień priorytetowej grupy „0” został wydłużony do 14 stycznia 2021 r.

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dn. 30 grudnia 2020 r. informujemy, że na postawie pisma z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w dniu 29 grudnia 2020 roku, termin na zgłaszanie do szczepień priorytetowej grupy „0” został wydłużony do 14 stycznia 2021 r.

Wśród grup przewidzianych do zaszczepienia w etapie „0” zgodnie z zapisami Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 są pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz domów pomocy społecznej (a także placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku). Za zebranie listy pracowników chętnych do zaszczepienia oraz przekazanie listy do szpitala węzłowego odpowiada pracodawca. Dane można przekazać w wygodny i szybki sposób za pośrednictwem specjalnego formularza online dostępnego na stronie: https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl.

Wszelkie informacje na temat procedury dotyczącej realizacji przedmiotowych szczepień dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

Szczegółowe i aktualne informacje na temat szczepień można uzyskać również, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 dostępną pod numerem telefonu 989 lub (22) 62 62 989. Pytania można również przesłać na adres: szczepionki@nfz.gov.pl.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie szczepieniami w kolejnym etapie tj. etapie „I”, zostaną objęci m.in. mieszkańcy domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Rozpoczęcie realizacji etapu „I” wstępnie zaplanowano od15 stycznia 2021 r.

Z danych przekazanych 29 grudnia 2020 r. za pomocą opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) sprawozdaniu, znak DPS-III-235-AP/2020 pn. Liczba pracowników PCPR, OPS i DPS, którzy zgłosili się do szczepień p. COVID-19, wg stanu na 29.12.2020 r., wynika, że do szczepień przeciw COVID-19, w Etapie 0, zgłosiło się:

  • 119 pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, co stanowi 26,92%wszystkich pracowników PCPR,
  • 920 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, co stanowi 22,86% wszystkich pracowników OPS,
  • 1373 pracowników Domów Pomocy Społecznej, co stanowi 21,97% wszystkich pracowników DPS.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad transmisją wirusa SARS-CoV-2. Jest nadzieją na powrót do normalności.

Pisma od Wojewody Małopolskiego 1 dot. przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do szczepień przeciw COVID-19:

pdf 1.
pdf 2.